Sau cuc trưng cu dân ý v vic Anh có nên ri khi EU hay không, vào lúc 7 gi sáng gi London ngày 24/06/2016, phe ng h Brexit giành chiến thng vi khong cách 1 triu phiếu (51,89% s phiếu). Sau đó, Th tướng Theresa May đã chính thc thông báo Anh s bt đu kích hot tiến trình ri Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/03/2017.

Brexit đang tác động tiêu cực trong ngắn hạn tới kinh tế Anh

Quy trình Brexit s được bt đu bng vic kích hot Điu 50 trong Hip ước Lisbon ca EU. Vic kích hot Điu 50 s bt đu thi hn 2 năm cho Brexit và cho phép khi đng các cuc đàm phán gia London và Brussels trong nhng tun tiếp theo. Quy trình Brexit s chính thc hoàn thành vào tháng 03/2019.

Trên thực tế, Brexit đã có tác đng mnh ti nn kinh tế Anh, làm gim mc đ tăng trưởng kinh tế. Đây là nhn đnh được Thng đc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney đưa ra ti cuc hp vào ngày 22/5/2018 ca y ban chuyên trách tài chính thuc H vin.

BoE ước tính Brexit khiến nhp đ tăng trưởng ca kinh tế Anh thp hơn 1,5%-1,75%, thm chí xp x 2%, so vi nhng gì mà BoE đã d báo trong năm 2016, trong khi thu nhp thc tế ca mi h gia đình thp hơn khong 900 Bng so vi d báo hi tháng 5/2016.

Nói cách khác, theo Thng đc BoE, mc tăng GDP ca nước Anh đã có th cao hơn ti 2% nếu đt nước này b phiếu li EU.

Thng đc BoE ch ra rng, mc tăng chi tiêu tiêu dùng hin ch bng mt na so vi giai đon trước cuc trưng cu Brexit và bng 1/3 so vi mc trước khng hong tài chính và đây là mt trong nhng nguyên nhân khiến nn kinh tế tăng trưởng chm li.

Mt s tác đng khác đi vi nn kinh tế cũng có th được cm nhn qua mc đu tư kinh doanh thp hơn (thp hơn 4% so vi d đoán). Mc đu tư thp này là do quyết đnh Brexit khiến gii doanh nghip trì hoãn hay do d trong các quyết đnh đu tư.

Bên cạnh đó, C vn kinh tế Ruth Lea thuc Arbuthnot Banking Group cho rng, lm phát tăng cao hơn do đng Bng yếu đi đã tác đng đến thu nhp ca các h gia đình Anh.

Vic không đt được mt tha thun thương mi t do chc chn s dn đến nhng thit hi không h nh gây ra t nhng rào cn thuế quan và quy đnh ca EU đi vi Anh.

Song trong dài hn, phn ln hot đng giao thương vn có th tiếp din mà không b nh hưởng. Bi, nhng thế mnh cnh tranh ca Anh là không th không nhc ti. Nhng tin ích và lòng tin dành cho các công ty toàn cu đi vi ngôn ng, h thng pháp lý, nn dân ch n đnh và không có tình trng tham nhũng đã đưa Anh tr thành mt đa ch đu tư được yêu thích.

Anh còn là nước có thế mnh v sáng to, t công ngh sinh hc cho đến ngh thut. Anh cũng đi đu thế gii v ngành dch v cũng như cơ khí, tư vn, pháp lý và tài chính - các lĩnh vc vn được xem là nhng đng lc chính thúc đy thương mi và kinh tế.

S ci m trong tư tưởng sáng to, tính linh hot ca các th trường lao đng, phát trin mnh trong lĩnh vc dch v và s t do trong vic xây dng các quy đnh và cơ s lut vng chc đ có th duy trì s cnh tranh trên toàn cu là nhng nn tng giúp nước Anh hoàn toàn có th đi đu trong vic thúc đy tăng năng sut và thnh vượng sau khi chính thc ri khi EU./.

Tham khảo từ các nguồn:

https://www.vietnamplus.vn/brexit-khien-cac-ho-gia-dinh-anh-ngheo-di-va-kinh-te-tang-cham-lai/504155.vnp

https://www.yorkshirepost.co.uk/news/brexit-made-every-home-in-yorkshire-900-poorer-according-to-bank-of-england-boss-1-9176032

http://bnews.vn/suc-manh-ben-bi-cua-kinh-te-anh-trong-dai-han/85273.html