Bổ sung khung chính sách đền bù, tái định cư 2 tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành
Sơ đồ kết nối giao thông với sân bay Long Thành

Khung chính sách cũ chưa thực sự phù hợp

Ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 109.111 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025. Trong đó, Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện) được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 được chia làm 4 dự án thành phần. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường băng, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Để đạt mục tiêu trên, trong giai đoạn 1, Sân bay Long Thành được đầu tư đường băng dài 4.000 m, rộng 75 m cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ bảo đảm cho các loại máy bay hoạt động; xây dựng đài kiểm soát không lưu cao khoảng 123 m.

Theo Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo kết nối giao thông, 2 tuyến đường kết nối sân bay cũng đã được chấp thuận đầu tư bao gồm tuyến số 1 và số 2.

Tuyến số 1 có chiều dài 3,8km kết sân bay Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu, quốc lộ 51 và khớp nối với đường tỉnh 25C.

Tuyến số 2 có chiều dài 3,5km có điểm đầu giao với tuyến số 1, chạy song song với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo quy hoạch, để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay, UBND huyện Long Thành sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 140 ha.

Để đảm bảo khai thác tốt sân bay Long Thành giai đoạn 1 sau khi hoàn thành xây dựng, việc đầu tư 2 tuyến đường kết nối hiện cũng đòi hỏi phải thực hiện nhanh chóng. Do đó, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất cũng phải được triển khai sớm, nhất là đối với tuyến đường sô 1, bởi đây là tuyến đường vừa đóng vai trò kết nối giao thông, vừa phục vụ cho công tác xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư của dự án sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-TTg, ngày 14/10/2017. Theo đó, hạng mục 2 tuyến giao thông kết nối có thể đề xuất áp dụng theo khung chính sách của dự án sân bay Long Thành đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban điều hành dự án sân bay Long Thành thuộc ACV, do tuyến đường số 2 lại nằm trong hành lang của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này dẫn tới việc có sự khác nhau giữa các đoạn đường trong các tuyens đường nối với sân bay Long Thành.

Giữa 2 khung chính sách có 3 điểm chênh lệch gồm: hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với dự án sân bay Long Thành hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trong khi dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu áp dụng mức 1,5 lần; hỗ trợ thuê nhà ở đối với dự án sân bay Long Thành áp dụng mức 4 triệu đồng/hộ/tháng còn dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu áp dụng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng; chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống đối với dự án sân bay Long Thành áp dụng mức 4,5 lần mức lương tối thiểu vùng còn dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện chưa được đề cập.

Cần có sự điều chỉnh

Trước tình hình đó, đối với khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, ACV đã đưa ra 2 phương án: Phương án 1, áp dụng khung chính sách của dự án sân bay Long Thành cho toàn bộ hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và 2; Phương án 2, áp dụng khung chính sách của dự án sân bay Long Thành đối với tuyến số 1 và áp dụng khung chính sách của dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vùng Tàu đối với tuyến số 2.

Ông Nguyễn Khắc Phong cho biết, qua rà soát cho thấy chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của 2 phương án cơ bản tương đương.

Tuy nhiên, giữa 2 khung chính sách này có 3 điểm chênh lệch gồm: hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với dự án sân bay Long Thành hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trong khi dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu áp dụng mức 1,5 lần; hỗ trợ thuê nhà ở đối với dự án sân bay Long Thành áp dụng mức 4 triệu đồng/hộ/tháng còn dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu áp dụng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng; chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống đối với dự án sân bay Long Thành áp dụng mức 4,5 lần mức lương tối thiểu vùng còn dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu hiện chưa được đề cập.

Khẳng định rằng, việc xây dựng 2 tuyến kết nối giao thông, đặc biệt là tuyến số 1 phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là rất cấp bách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thiện xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất của người dân.

Đối với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc thống nhất sử dụng chung khung chính sách của dự án sân bay Long Thành để thực hiện đối với cả 2 tuyến đường (phương án 1) là hợp lý nhất.

Theo đó ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 7350/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Về kiến nghị này của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao các bộ liên quan nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các hạng mục của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, chủ động xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai để hoàn thành Dự án đúng tiến độ./.