Ngay sau khi có văn bản gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính vừa có công văn số 453/QLBH-NT gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Đây là động thái mới nhất của cơ quan quản lý nhằm tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm vi phạm pháp luật
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và báo cáo kết quả về Cục trong ngày 11/4/2023

Tại công văn này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bộ Tài chính đã thành lập đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về bảo hiểm. Đến hết tháng 3/2023, đã tiếp nhận 175 kiến nghị, phản ánh qua số điện thoại và 218 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm còn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng. Trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Cũng theo Bộ Tài chính, ttrước đó, tại văn bản gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 11/4/2023.

Trong một diễn biến có liên quan, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI có phản hồi, với trường hợp khách hàng trên, Công ty đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và luật sư của khách hàng. Cụ thể, trước thời điểm xảy ra phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội, Công ty và khách hàng đã thảo luận, đồng ý và hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm theo đúng đặc tính, quyền lợi sản phẩm quy định trong Điều khoản hợp đồng…/.