Hơn 811.000 liều vaccine AstraZeneca đầu tiên từ nguồn Covax tài trợ đã về Việt Nam từ ngày 1/4. Ảnh: Internet.

Theo đó, 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc sẽ được phân bổ 317.550 liều vaccine, trong đó TP. Hà Nội có 53.350 liều. Miền Trung có 68.700 liều, được phân bổ tại 11 tỉnh, thành. Khu vực Tây Nguyên có 49.000 liều, phân bổ tại 4 địa phương. Miền Nam có tổng cộng 245.350 liều, được phân bổ tại 20 tỉnh, thành.

Trong đợt này, lực lượng công an 30.000 liều, lực lượng quân đội tiếp nhận 80.000 liều, Dự án Tiêm chủng mở rộng 20.000 liều, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế 600 liều để kiểm định và lưu mẫu.

Bộ Y tế yêu cầu Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án TCMR khu vực thực hiện tiếp nhận, gửi mẫu kiểm định chất lượng, bảo quản và vận chuyển vaccine ngay tới các địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận vaccine, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ và hoàn thành trước ngày 15/5/2021. Đối với các đối tượng đã tiêm vaccine đợt 1, thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1. Đồng thời, báo cáo kết quả tiêm chủng về Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng theo thẩm quyền quản lý gồm các lực lượng Trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 15/5 (đối với các đối tượng đã tiêm vaccine đợt 1, thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1).

Dự án Tiêm chủng quốc gia, khu vực, các đơn vị tiếp nhận, sử dụng vaccine chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vaccine được phân bổ. Trước đó, ngày 1/4, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do COVAX Facility tài trợ gồm 811.200 liều, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)./.