(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Đức Tân

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị