Trước thực tế tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm trễ kéo dài, theo Kho bạc Nhà nước, để thực hiện hiệu quả Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện số 10/CĐ-KBNN ngày 19/8/2021 đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước khẩn trương đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi Kho bạc Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

“Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của Kho bạc Nhà nước cấp trên đối với Kho bạc Nhà nước cấp dưới, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư...”, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu.

Cán bộ kho bạc tuyệt đối không được hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc
Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu cán bộ trong ngành tích cực phối hợp với các bên liên quan đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn
Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu cán bộ trong ngành lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Người đứng đầu Kho bạc Nhà nước còn yêu cầu cán bộ trong ngành khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020, nhưng vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước lưu ý toàn hệ thống siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực; không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên mạng xã hội.../.