CHÂU NGỌC HÒE - Thư ký toà soạn Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

NGUYỄN HOÀNG YẾN - Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây