Phân bổ kinh phí phát triển giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án phân bổ và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân bổ 3.100 tỷ đồng kinh phí Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới cho các cơ sở giáo dục đại học công lập để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính phân bổ cụ thể số vốn kế hoạch năm 2015 - 2016 cho các dự án, trong đó việc phân bổ số vốn bổ sung kế hoạch năm 2015 phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung cho các dự án dở dang, các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn kế hoạch năm 2015 để thực hiện các dự án của chương trình; chỉ thực hiện giao vốn sau khi các dự án đã bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới theo đúng quy định của Luật đầu tư công. Các dự án dự kiến triển khai trong năm 2015 phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/8/2015.

Việc bố trí vốn cho các hạng mục đầu tư xây dựng và trang thiết bị cần căn cứ yêu cầu thực tế và yêu cầu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập, đúng quy định và bảo đảm sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các thủ tục giải ngân các dự án này trong kế hoạch hằng năm bảo đảm việc kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn các dự án của Chương trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ cho phép các dự án được bố trí vốn của chương trình giải ngân khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Khen thưởng vượt tiến độ dự án thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Chính phủ đồng ý trích 15 tỷ đồng từ nguồn tiền tiết kiệm 2% do chỉ định thầu để khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu do có thành tích vượt tiến độ xây dựng Tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán khoản kinh phí tiền thưởng nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dự án Thủy điện Lai Châu là công trình thủy điện thuộc bậc thang trên cùng của sông Đà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 7/6/2010.

Thủy điện Lai Châu được xây dựng tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho Đồng bằng Bắc Bộ và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu, Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Công trình có nhiều hạng mục quan trọng như hồ chứa có dung tích trên 1,2 tỷ m3; đập dâng bằng bê tông trọng lực có chiều cao 137 m; đập tràn xả lũ gồm 2 cửa xả sâu và 6 cửa xả mặt; nhà máy thủy điện gồm 3 tổ máy, công suất lắp máy 1.200 MW…

Sau hơn 4 năm thi công, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành theo tiến độ và đã được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho phép đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa.

Đây là một mốc quan trọng trong quá trình thi công xây dựng công trình, là tiền đề để bảo đảm tiến độ hoàn thành và phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2015, tiến tới hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm hơn so với tiến độ được phê duyệt 1 năm.

Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng căn cứ nhu cầu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc triển khai xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tránh việc hàng nông sản xuất khẩu bị ép cấp, ép giá, giảm chất lượng khi chờ thông quan xuất khẩu.

Đồng thời chủ động làm việc với các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan để được hướng dẫn về cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đều nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, như tiếp nhận, đóng gói, bảo quản, làm thủ tục kiểm dịch, thông quan... sẽ góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Thay thành viên UB Quốc gia về ứng dụng CNTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa ký Quyết định thay thế thành viên Ủy ban này.

Theo đó, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin thay ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Núi Sam - Khu du lịch quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý bổ sung Khu di tích Núi Sam (tỉnh An Giang) vào Danh mục các Khu du lịch quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc nghiên cứu, lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch Khu Du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định hiện hành, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch liên quan của địa phương; sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện quy hoạch.

Núi Sam là điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh miền tây Nam Bộ. Di tích núi Sam thuộc xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Ðốc, tỉnh An Giang. Núi Sam không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên, tại đây có nhiều di tích kiến trúc, văn hóa đã khắc sâu vào tâm linh người dân đồng bằng Nam Bộ./.