TỐNG ĐỨC LONG - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TRẦN THANH HẰNG - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây