Đặc xá năm 2015: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót

Công tác đặc xá phải được thực hiện khẩn trương và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015.

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị toàn ngành, địa phương để phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định. Khẩn trương hoàn thiện để sớm ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015, theo hướng quy định cụ thể hơn, đặc biệt là thành phần, thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra của các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, bảo đảm phù hợp, khả thi.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2015 để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… để họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn, sai sót.

Tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL: Cần lộ trình cụ thể từng công đoạn

Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu từng ngành, từng khâu công đoạn phải có chỉ tiêu lộ trình cụ thể để phấn đấu thực hiện.

ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp, nơi có lợi thế so sánh tốt nhất về nông nghiệp của cả nước, nhưng trong bối cảnh nước ta đã, đang và sẽ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đồng nghĩa với cạnh tranh ngày càng lớn và gay gắt hơn.

Để tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và thực hiện đề án tái cơ cấu, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, quy hoạch các vùng chuyên canh phát triển các ngành hàng chủ lực theo định hướng xuất khẩu, lựa chọn các dự án ưu tiên, chủ động thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, trước hết là các doanh nghiệp để phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu.

Bên cạnh cơ chế chính sách chung, các địa phương cần ưu tiên bố trí vốn cho tái cơ cấu nông nghiệp, có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn; kết nối với doanh nghiệp để xây dựng, triển khai các dự án đầu tư, tổ chức liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các tổ hợp nông-công nghiệp-dịch vụ; phát triển hình thức hợp tác liên kết đa dạng giữa nông dân với doanh nghiệp; bám sát từng dự án cụ thể và đối thoại với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Phát triển mô hình cánh đồng lớn

ĐBSCL là nơi khởi xướng hình thành và phát triển mô hình hợp tác liên kết xây dựng cánh đồng lớn giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và nông dân có hiệu quả. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm, nhân nhanh các mô hình hoạt động hiệu quả ra diện rộng trong sản xuất lúa và các lĩnh vực khác và coi đây là vấn đề then chốt để đẩy mạnh tái cơ cấu.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền vận động nông dân cho thuê đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với doanh nghiệp để hợp tác liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị nhằm phát triển sản xuất ổn định, hiệu quả, xóa dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường trí thức trẻ cho hợp tác xã nông nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, đưa cơ giới hóa vào các lĩnh vực, các khâu từ giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, nuôi trồng đến thu hoạch, bảo quản, chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp là chủ thể phối hợp với các tổ chức khoa học, hợp tác xã, khuyến nông hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, các biện pháp canh tác, sử dụng giống, vật tư tiết kiệm, nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Mở rộng mô hình hợp tác xã cung cấp, quản lý vật tư nông nghiệp để bảo đảm cung cấp vật tư chất lượng tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành hạ, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đa dạng hóa các kênh thông tin về thị trường

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng rà soát điều chỉnh các quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông lâm thủy sản, thủy lợi phục vụ thực hiện tái cơ cấu.

Bộ Công Thương tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng nông sản, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đa dạng hóa các kênh thông tin về thị trường. Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xem xét việc hỗ trợ doanh nghiệp chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm miễn thuế vượt hạn điền cho một số trang trại đang đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp.

Bán vốn nhà nước tại 2 Tổng công ty

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng-CTCP.

Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cơ điện xây dựng – CTCP là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều được cổ phần hóa theo Quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay vốn nhà nước tại 2 Tổng công ty tương ứng là 66,58% vốn điều lệ và 29% vốn điều lệ, 2 Tổng công ty này đều đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC.

Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước thì 2 Tổng công ty nêu trên không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn tại doanh nghiệp.

Căn cứ quy định hiện hành, ý kiến các Bộ và các lý do nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng-CTCP.

Sớm ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới

Khẩn trương ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới, đảm bảo nguyên tắc huyện nông thôn mới không thể là phép cộng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cần phải được quy hoạch và phải được gắn kết liên thông các xã với huyện và các huyện khác trong vùng, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản, khảo sát, nắm tình hình, họp chuyên đề, chuyên sâu… nhằm sửa tiêu chí sao cho hợp lý, hài hòa, tránh đảo lộn giữa tiêu chí mới và cũ. Trước mắt các Bộ, ngành cần rà soát, những điểm chưa phù hợp để vận dụng sửa đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo thực chất, không đối phó.

Đối với các thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố Trung ương, có tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với các vùng, xã nghèo, hạn chế huy động người dân đóng góp

Về phương án bổ sung và phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ trong năm 2015 và 2016, ứng vốn Chương trình khoa học xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phân bổ 4.500 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2015 cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng phương án phân bổ, lưu ý nguyên tắc: Tập trung cho các vùng khó khăn; đối với các xã cần ưu tiên để về đích đạt chuẩn nông thôn mới, xem xét phân bổ mức phù hợp đồng thời yêu cầu tỉnh huy động ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các xã; đối với các tỉnh đã phân bổ chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 của Quốc hội và chưa phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương phân bổ theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc phân bổ vốn, đối với các vùng, xã nghèo mức vốn của ngân sách nhà nước cần đảm bảo 100% hoặc ít nhất 95%, hạn chế huy động người dân đóng góp, không huy động quá sức dân, không bắt buộc phân bổ huy động cho người dân, không được huy động của người nghèo, gia đình chính sách nghèo.

Đối với 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn, Thường trực và các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn và phối hợp với tỉnh chỉ đạo quyết liệt (tăng nguồn lực, tiêu chí, tuyên truyền, mô hình…) để tối thiểu có một xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015./.