ThS. THẠCH PHƯỚC BÌNH - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

TS. VŨ MINH TÂM - Trường Kinh tế, Luật - Trường Đại học Trà Vinh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây