Hỗ trợ các huyện, xã đảo bù lỗ giá điện

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm cấp 72,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 cho 5 tỉnh để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển tại các đảo và trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm cấp cho tỉnh Quảng Trị 2,6 tỷ đồng, Bình Thuận 3,8 tỷ đồng, Kiên Giang 61 tỷ đồng, Quảng Nam 2,2 tỷ đồng, Bình Định 3 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi sử dụng kinh phí ngân sách trung ương đã hỗ trợ năm 2014 còn dư để thực hiện chính sách trên trong năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên thực hiện theo quy định hiện hành. Kết thúc năm 2015, các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ chi vận chuyển người bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế để phù hợp với các huyện đảo, xã đảo.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 16/3/2015, mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện là 49.000 đồng/hộ/tháng. Khi mức giá điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành thay đổi, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền sử dụng 30kWh/hộ/tháng sẽ thay đổi tương ứng.

Bổ sung 200 tỷ đồng kinh phí năm 2015 (ngoài 1.900 tỷ đồng đã bố trí dự toán ngân sách trung ương năm 2015) cho các địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và triển khai việc bổ sung kinh phí cho các địa phương.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện thuộc diện trên là hộ đáp ứng được một trong 3 tiêu chí sau: 1- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; 2- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; 3- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển mục đích sử dụng gần 150 ha đất trồng lúa để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn Thành phố.

Các dự án, công trình trên gồm: Dự án đất xây dựng khu công nghiệp; dự án đất bãi thải, xử lý chất thải; dự án xây dựng đường giao thông; dự án xây dựng khu nhà ở tại đô thị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Cho thuê Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà (Quảng Nam)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hướng dẫn tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án cho thuê, bao gồm cả giá cho thuê, phương án thanh toán khi cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

UBND tỉnh Quảng Nam tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn Bên thuê quản lý, khai thác Bến cảng theo quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Bến cảng số 2 Cảng Kỳ Hà được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 2003. Hiện nay, kết cấu hạ tầng bến cảng chưa đáp ứng được yêu cầu về trang thiết bị phục vụ khai thác cảng. UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương kêu gọi một số nhà đầu tư tham gia đầu tư cùng khai thác Bến cảng này để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội về lâu dài theo quy hoạch.

Xét đề nghị của UND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà.

Tập trung quản lý chất thải nguy hại, chất thải điện tử

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai việc hướng dẫn và thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 trong đó tập trung vào các biện pháp quản lý mới liên quan đến quản lý chất thải nguy hại và chất thải điện tử, thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy giảm thiểu, phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng và tái chế đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định theo thẩm quyền việc giao thêm trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin về quản lý chất thải nguy hại và thực hiện chức năng Văn phòng thực hiện Công ước Basel (Kiểm soát chất thải xuyên biên giới) cho đơn vị quản lý chức năng thuộc Bộ; hoặc lập bộ phận chuyên trách đáp ứng yêu cầu hoạt động, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc không tăng thêm bộ máy tổ chức, không tăng thêm biên chế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải rà soát các quy định về hải quan, vận tải biển quốc tế và Công ước Basel để giải quyết vấn đề hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu./.