Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực Việt Nam - Sudan

Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Sudan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt.

Bộ Ngoại giao sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Hơn 45 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (26/8/1969), quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam – Sudan không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 32 triệu USD trong năm 2014 (tăng 65% so với năm 2013). Việt Nam- Sudan đang nỗ lực đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác… để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác song phương.

Kéo dài thời gian giữ chức 2 Thứ trưởng

Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Trương Chí Trung, sinh ngày 23/5/1956 và kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Đinh Trung Tụng, sinh ngày 8/10/1956 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

* Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Chương trình xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi địa bàn 287 huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đạt mức tăng trưởng hàng năm về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 10% - 12%.

Khuyến khích phát triển mặt hàng lợi thế của miền núi

Một trong những nội dung của Chương trình là khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Cụ thể, phát huy các doanh nghiệp do chính cư dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo quản lý và điều hành; tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với các thương nhân trong và ngoài nước; xây dựng và phát triển mối quan hệ, liên kết bạn hàng giữa các thương nhân tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cũng như với các thương nhân trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng khuyến khích phát triển mặt hàng là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, trong đó, khuyến khích đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với hàng hóa là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thông qua hệ thống phân phối trên thị trường nội địa; khuyến khích một số mặt hàng là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế.

Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ thương mại miền núi

Về xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Chương trình sẽ xây dựng, thiết lập hệ thống dịch vụ kho bãi, gia công, chế biến, bao bì, đóng gói, nhãn mác, giao nhận, vận chuyển hàng hóa, tài chính, ngân hàng, xây dựng hệ thống kho hàng tại các hải đảo, xây dựng và phát triển các điểm phân phối tổng hợp tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Đồng thời, xây dựng và phát triển hoạt động đối với chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Cụ thể, rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động tại chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; xây dựng hạ tầng chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo từ ngân sách Trung ương; khuyến khích địa phương kêu gọi hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị hợp tác.

Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng Cạnh tranh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh.

Theo đó, Hội đồng Cạnh tranh có từ 11 đến 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (không quá 3 Phó Chủ tịch) và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thành viên Hội đồng Cạnh tranh phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Cạnh tranh. Nhiệm kỳ của các thành viên là 5 và có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên làm việc kiêm nhiệm hoặc chuyên trách theo quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên Hội đồng Cạnh tranh được hưởng chế độ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh là tổ chức xử lý, giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh; giải quyết khiếu nại các quyết định của Hội đồng Cạnh tranh; tham gia tố tụng hành chính và thực hiện các hoạt động khác của Hội đồng.

Quyết định cũng quy định rõ, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch; các Ủy viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng được quyền thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để xử lý các vụ việc cạnh tranh cụ thể; quyết định thay đổi Chủ tọa Phiên điều trần, các thành viên Hội đồng xử lý vụ việc, Thư ký Phiên điều trần, người giám định, người phiên dịch theo quy định của pháp luật; quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; tổ chức giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh...

Cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan.

Cụ thể, về cơ chế điều hành nhập khẩu đường trong năm 2015, thực hiện theo phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan như hiện hành.

Năm 2016, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như đề nghị của Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với các cam kết quốc tế để thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Căn cứ kết quả thực hiện thí điểm trong năm 2016, Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá hiệu quả của phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; tác động của phương thức này đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, người tiêu dùng, các nhà máy đường, người nông dân trồng mía, cung cầu thị trường đường trong nước và phản ứng từ các thành viên WTO. Trên cơ sở đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành phù hợp trong giai đoạn tiếp theo

Thoái vốn tại Cty Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bán cổ phần trọn lô của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex cho nhà đầu tư có năng lực về tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc thoái vốn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô sau khi được ban hành./.