Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định trong chuyên mục "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tối ngày 10/01/2015.

Đã chuẩn bị nhiều kịch bản ngân sách theo giá dầu thô

Dù năm qua giá dầu thô thế giới có giảm sâu và được xem là cú sốc vào ngân sách của nước ta, nhưng đến những ngày cuối cùng của năm, Bộ Tài chính vẫn công bố ngân sách và bội chi đạt chỉ tiêu. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để có được kết quả này, ngay từ năm 2014, Bộ Tài chính đã chủ động tính toán kịch bản về giá dầu thô 60,50,40 USD/thùng cho năm 2015, đề ra các giải pháp kiến nghị Chính phủ đề điều hành trong năm 2015.

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu ban hành các chính sách triển khai khi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực trong năm 2015, ví dụ như sửa đổi 5 luật thuế, sửa đổi thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt … Qua đó điều chỉnh chính sách thu, tăng thu nội địa giảm thu xuất - nhập khẩu từ dầu thô.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan qua đó tăng cường thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh trong nước. Trong điều hành, Bộ cũng tăng cường phối hợp với các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương phấn đấu tăng thu nội địa, đảm bảo hụt thu từ giá dầu thô suy giảm. Cụ thể là: tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, nợ đọng, chống chuyển giá... Theo đó, tính đến cuối năm 2015, Bộ Tài chính đã thu được 40.000 tỷ nợ thuế của năm 2014 chuyển qua.

"Trong điều hành ngân sách thì triệt để tiết kiệm chi đặc biệt chi thường xuyên để đảm bảo cân đối ngân sách và triển khai quyết liệt công tác quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, cùng phối hợp với các địa phương quản lý đầu vào giảm chi phí thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước", người đứng đầu ngành Tài chính nói.

Trong năm 2016, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng các kịch bản về giá dầu thô trong năm 2016 là 55,50,40,35,30 USD/thùng để làm cơ sở điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Kế thừa những giải pháp đã làm rất thành công trong năm 2015 như cắt giảm chi, điều chỉnh chính sách thu, hay tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm nay.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, từ kinh nghiệm điều hành giá cả nếu giá xăng dầu xuống, chúng ta sẽ điều hành thật tốt đảm bảo chi phí đầu vào của nền kinh tế, doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng nhất để tăng thu cho ngân sách nhà nước trong tương lai.

Giá xăng dầu nước ta vẫn khá thấp so với nhiều nước

Trước băn khoăn của dư luận về việc tại sao giá dầu thế giới giảm 40% trong khi giá xăng trong nước bán lẻ chỉ giảm 12% và giá dầu bán lẻ chỉ giảm 30%, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giải thích, chi phí dầu thô trong giá bán lẻ xăng dầu chỉ chiếm 40% - 50% trong giá dầu bởi lẽ từ dầu thô còn phải qua chế biến, rồi chi phí vận tải, dự trữ, nộp thuế.

Điều này khẳng định tỷ lệ giảm giá dầu thô đầu năm so với cuối năm, đầu tháng so với cuối tháng không thể tương xứng với tỷ lệ bán lẻ xăng dầu. Thực tế, so với các nước trong khu vực, như: Trung Quốc, Lào, Campuchia thì giá xăng, dầu bán lẻ của nước ta còn thấp khá xa.

Trước diễn biến giá dầu thô ngày càng phức tạp, năm 2016, Bộ Tài chính vẫn kiên định điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo Nghị định 83 và cập nhật thường xuyên giá thế giới. Bên cạnh đó, trong điều hành đảm bảo thông tin minh bạch hơn thứ ba tăng cường công tác, thanh kiểm tra về giá bán lẻ xăng dầu theo quy định của Chính phủ./.