Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), mã chứng khoán BSI hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để khắc phục rủi ro của tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE trước thời điểm tháng 7/2021, vừa công khai báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong kỳ Công ty đạt hơn 347 tỷ đồng doanh thu, 116,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các con số này đạt được trong cùng kỳ năm trước lần lượt là gần 257 tỷ đồng và 93,3 tỷ đồng.

BSC ghi nhận lợi nhuận trong quý II/2021 tăng cao, chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán sôi động, thanh khoản tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu môi giới, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong kỳ tăng đột biến, khi lần lượt đạt 125,5 tỷ đồng và 77,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt đạt 56,6 tỷ đồng và 28,6 tỷ đồng.

Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL; lãi bán các tài sản tài chính FVTPL; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn…, cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nên đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng lợi nhuận của BSC trong quý II/2021.

Chứng khoán BSC ghi nhận lợi nhuận quý II/2021 tăng nhờ đâu?
BSC ghi nhận lợi nhuận quý II/2021 tăng chủ yếu nhờ doanh thu môi giới, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh

Kết quả kinh doanh trong quý II/2021 tích cực đã giúp bức tranh hoạt động của BSC trong nửa đầu năm nay thêm khả quan. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, BSC đạt 615,2 tỷ đồng doanh thu, 177,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt đạt gần 470 tỷ đồng và 32,6 tỷ đồng. Tương tự như quý II/2021, doanh thu môi giới, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong kỳ tăng mạnh đã giúp lợi nhuận trong nửa đầu năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/7, BSI đóng cửa với mức giá 20.600 đồng/cổ phiếu./.