(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS, NCS. Trần Thị Hương

Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI