Nghị quyết được ban hành trong 1 ngày

Để triển khai cơ chế mở tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội với nội dung: trường hợp cần thiết phải ban hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định của luật, thì trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện.

Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Rất khẩn trương sau quyết sách trên của Quốc hội, ngày 5/8, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1067/TTg-KGVX đề nghị UBTVQH tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 30/2021/QH15). Đến ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có văn bản số 1071/TTg-KGVX đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ khác với quy định của luật...

Trước tình huống cấp bách trên, theo Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gấp rút chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra các nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Rất khẩn trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp với các Ủy ban liên quan của Quốc hội để thảo luận về các nội dung trình của Chính phủ để báo cáo UBTVQH quyết định.

Sau bước thẩm định trên, với bước đi thần tốc, vào 16h30 ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp bất thường của UBTVQH để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Với 100% thành viên UBTVQH tham gia biểu quyết tán thành, UBTVQH nhất trí với việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thông qua Nghị quyết của UBTVQH đồng ý với các nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ khác với quy định của luật hiện hành.

Covid-19 và cú “bẻ lái” lập pháp thần tốc của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp bất thường của UBTVQH để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Quốc hội

Sau bước hoàn thiện các văn bản và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH cũng với tinh thần hành động như “thời chiến” để phục vụ mặt trận chống “giặc” Covid-19, theo Văn phòng Quốc hội, ngay trong đêm 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy là chỉ trong 1 ngày, UBTVQH đã ban hành nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng cho phép Chính phủ triển khai các biện pháp mạnh mà hệ thống pháp luật hiện hành chưa quy định, để chủ động, linh hoạt và khẩn trương hơn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây là tình huống lập pháp lần đầu tiên xuất hiện so với nhiều khóa Quốc hội gần đây.

Cú “bẻ lái” thần tốc của Quốc hội

Cái gốc để có được cơ chế mở cho Chính phủ triển khai trong phòng, chống dịch Covid-19, cũng như cho UBTVQH ban hành Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15, chính là những nội dung lớn đã được định hình tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Còn nhớ, trước khi Kỳ họp này diễn ra, nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 không có trong dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội. Tuy nhiên, trước tình huống diễn biến nhanh rất phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư và sự đồng ý của Bộ Chính trị, UBTVQH đã đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách chỉ áp dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch...

“Điều đó cho thấy, Quốc hội, UBTVQH, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của nhân dân...”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Với việc Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 được 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua, cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19, để chúng ta vững tin như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 được công bố ngày 29/7 nhấn mạnh rằng: “Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta...”/.