Sáng nay (ngày 13/7), theo Văn phòng Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 58, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Cử tri mong muốn hoàn thiện cơ chế chống
Các đại biểu thảo luận tại Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất...

Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV phán ánh cử tri và nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và nhân dân; thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo Báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo cần phản ánh được nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả tích cực, mong muốn bước vào nhiệm kỳ mới khẩn trương thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, vừa cụ thể hóa từng năm, phấn đấu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống…

“Cần bổ sung thêm ý kiến cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội khóa mới bầu chọn được những người xứng đáng giữ vị trí quan trọng trong Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước...”, ông Định đề nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất, những nội dung kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần sát hợp, các nhóm ý kiến cần chắt lọc để bảo đảm thời gian trình bày và tránh trùng lắp…

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo đã tổng hợp các nhóm ý kiến khá toàn diện, sát với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Bên cạnh các mặt được, dự thảo Báo cáo cũng nêu lên nhiều vấn đề phải có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, nhất là liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các vấn đề kinh tế - xã hội...

“Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát, đánh giá kỹ toàn diện các vấn đề được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm, để hoàn chỉnh Báo cáo, đảm bảo thống nhất, phù hợp với các nội dung trong báo cáo về vấn đề kinh tế - xã hội sẽ được trình Quốc hội sắp tới..”, ông Đỗ Bá Tỵ kết luận./.