Theo Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 6/10/2023, có 21 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 1.201,42MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới, tăng thêm 1 dự án so với tuần trước.

Đã có 21 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại
Dự án điện gió ven biển Bến Tre

Dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp thứ 21 hoàn thành thủ tục phát điện lên lưới là Nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1, có công suất 29,7 MW do Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư, có vị trí tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Theo thống kê, 24 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 30 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 40 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư (tăng thêm 1 dự án so với tuần trước - Nhà máy Điện gió HBRE Hà Tĩnh).

Số lượng dự án đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án (tổng công suất 4.597,86MW), không tăng thêm dự án nào so với thống kê từ ngày 23/9/2023. Trong đó 68 dự án (tổng công suất 3.949,41 MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 62/68 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 62 dự án (tổng công suất 3.399,41MW).

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD tính đến ngày 5/10/2023 đạt gần 652 triệu kWh.

Hiện vẫn còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán, gồm: Nhà máy điện gió số 18 - Sóc Trăng; Nhà máy điện gió Hòa Thắng 2.2; Nhà máy điện gió Xanh Sông Cầu giai đoạn 1; Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc./.