Đây là hoạt động nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ tầm quan trọng, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động một cách hiệu quả nhất của mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, từ đó để cán bộ, đoàn viên thanh niên lựa chọn xây dựng loại hình hợp tác xã phù hợp với đặc thù, phát huy được thế mạnh của đơn vị. Tham dự lớp tập huấn, các đồng chí là bí thư, phó bí thư đại diện cho 56 xã phường trên địa bàn thành phố đã được nghe đồng chí Hồ Như Hải (đại diện Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng) báo cáo chuyên đề các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể như: Luật Hợp tác xã 2012; phong trào hợp tác xã trong nước và trên thế giới; quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường…

Đồng chí Hồ Như Hải (đại diện Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng) báo cáo chuyên đề các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể

Bên cạnh đó, Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên trao đổi một số nội dung về kinh tế tập thể: Tổ hợp tác, hợp tác xã … Giới thiệu phong trào hợp tác xã thanh niên, một số mô hình về tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên … Tại buổi tập huấn các cán bộ chuyên trách của Thành Đoàn, Liên minh hợp tác xã và các đại biểu trao đổi về thực trạng, phân tích những thuận lợi cũng như khó khăn và tìm ra những phương hướng trong việc phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong thanh niên trên địa bàn thành phố.

Lớp tập huấn là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Chiều cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng chính sách thành phố tập huấn về nghiệp vụ vốn ủy thác cho cán bộ đoàn, tổ tiết kiệm. Đây cũng là nội dung tập huấn tạo thêm điều kiệm thuận lợi cho việc phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên./.