Báo cáo của CBRE với tiêu đề: “Tìm hiểu các khía cạnh của cuộc cách mạng không gian làm việc linh hoạt: Triển vọng cho chủ đầu tư và các nhà đầu tư” đã chỉ ra rằng các cải cách công nghệ, sự gia tăng nguồn nhân lực linh hoạt cùng sự tăng trưởng kinh tế không ngừng đang định hình lại nhu cầu về môi trường làm việc. Không gian làm việc linh hoạt đang trở thành một loại hình đầu tư dài hạn trong danh mục bất động sản của các nhà đầu tư.

Không gian làm việc chung ngày càng phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

“Các nhà đầu tư tại thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương đang điều chỉnh kế hoạch phát triển dài hạn đối với loại hình không gian làm việc chung. Các nhà đầu tư đang tiếp cận với các thay đổi và nhu cầu ngày càng tăng đối với không gian làm việc linh hoạt của khách thuê một cách có chiến lược hơn, đồng thời cân đối lại danh mục đầu tư của mình”, Ông Steve Swerdlow, CEO của CBRE khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ.

Theo số liệu của CBRE, sự tham gia tích cực của các nhà điều hành trong những năm gần đây đã góp phần mở rộng nhanh chóng quy mô thị trường không gian làm việc chung, nâng diện tích đạt tống hơn 3,7 triệu m2 tại 14 thành phố lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2013-2017 ở mức trên 50% mỗi năm. Việc các nhà đầu tư quốc tế gia tăng đầu tư vào khu vực năm 2016 và sự phát triển nhanh chóng của các nhà đầu tư trong nước đã góp phần đẩy tốc độ phát triển trong năm 2017, tăng 57% so với năm 2016. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường phát triển nhanh nhất về không gian làm việc chung này, trong khi các thị trường lớn khác, như: Úc, Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore theo sau với sự thiếu hụt về nguồn cung văn phòng.

Mặc dù mô hình không gian làm việc chung còn đang tiếp tục phát triển và thay đổi, song bộ phận nghiên cứu của CBRE tin rằng, sự thay đổi cơ bản ở 5 xu hướng vĩ mô, gồm: Công nghệ ứng dụng nơi công sở; Nguồn nhân sự linh hoạt; Sự thay đổi của không gian làm việc; Xu hướng giảm thiểu chi phí và Quy tắc kế toán mới sẽ buộc nhà đầu tư và khách thuê cân nhắc lại chiến lược bất động sản của công ty trong tương lai gần.

Cùng với đó, CBRE cho rằng, về lâu dài, việc sử dụng không gian hiệu quả hơn có thể giúp giảm diện tích làm việc trung bình cho mỗi lao động. Bởi theo một khảo sát gần đây của CBRE cho biết, khoảng 50% khách thuê dự tính sẽ cần ít hơn diện tích không gian văn phòng truyền thống trong năm năm tới và tìm kiếm những không gian chất lượng cao hơn nhằm khích lệ sự cộng tác, đổi mới và tăng phúc lợi của nhân viên.

Mặc dù vậy, theo nhận định của Tiến sĩ Henry Chin, Trưởng bộ phận nghiên cứu, Châu Á Thái Bình Dương - CBRE, các nhà đầu tư không được bị động trước khách thuê, những người đòi hỏi sự linh hoạt ngày càng cao và sự tăng trưởng của không gian làm việc chung sẽ định hướng lại nhu cầu về văn phòng. Cho dù các nhà đầu tư lựa chọn phương thức nào để đối mặt với cuộc cách mạng về không gian này, thì cuối cùng nhu cầu về tài sản mang tinh chất tổng hòa giữa không gian truyền thống và không gian linh hoạt vẫn sẽ đánh dấu bước chuyển mình của thị trường./.