Số liệu được công bố theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như vậy tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hình 1: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01 các năm 2018-2022

(Tỷ USD)

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, trong tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 472 triệu USD, chiếm gần 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các ngành hành chính và dịch vụ hỗ trợ; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 221 triệu USD và 52,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,1%, 22,3% và 15,5% tổng số dự án.

Có kết quả khá khả quan trên là vì ngay trong tháng 1/2022, nhiều dự án quy mô lớn đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Chẳng hạn, Dự án Nhà máy Chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Trung Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD tại Nghệ An; Dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD tại Bắc Ninh; và Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD tại Phú Thọ (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 7/01/2022).

Nếu tính riêng vốn đăng ký cấp mới, thì có 103 dự án được cấp phép ,với số vốn đăng ký đạt 388 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước thì tăng 119,1% về số dự án và giảm 70,7% về số vốn đăng ký.

Thống kê cho thấy, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, với số vốn được cấp phép mới đầu tư lớn nhất, đạt 233 triệu USD, chiếm 60,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 111,5 triệu USD, chiếm 28,7%; các ngành còn lại đạt 43,5 triệu USD, chiếm 11,2%.

Trong tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 472 triệu USD, chiếm gần 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong số 23 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 01/2022, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 198,1 triệu USD, chiếm 51,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 103,3 triệu USD, chiếm 26,6%; Pháp 25 triệu USD, chiếm 6,4%; Trung Quốc 13,7 triệu USD, chiếm 3,5%; Xây-Sen 10,3 triệu USD, chiếm 2,7%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, trong tháng đầu năm 2022, có 71 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,27 tỷ USD, tăng 169% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,19 tỷ USD, chiếm 72% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 124,7 triệu USD, chiếm 7,5%; các ngành còn lại đạt 339,2 triệu USD, chiếm 20,5%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 206 lượt với tổng giá trị góp vốn 443,5 triệu USD, tăng 100,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ,có 95 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 51,9 triệu USD và 111 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 391,6 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 347,4 triệu USD, chiếm 78,3% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 43,8 triệu USD, chiếm 9,9%; ngành còn lại 52,3 triệu USD, chiếm 11,8%.

Trong tháng, đã ghi nhận góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư Singapore vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản MV2 Việt Nam, với tổng giá trị góp vốn 334 triệu USD.

Đánh giá về kết quả này, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, việc cả số lượng dự án và số vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đều tăng so với cùng kỳ đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

Hình 2: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng Một các năm 2018-2022 (Tỷ USD)

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2022, ước tính đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,21 tỷ USD, chiếm 75,4% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 182,8 triệu USD, chiếm 11,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 141,3 triệu USD, chiếm 8,8%.

Nguyên nhân theo Cục Đầu tư nước ngoài, nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2021 sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Còn nếu tính theo đối tác đầu tư, trong tháng 1/2022, đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD, chiếm gần 21,5% tổng vốn đầu tư, giảm 27% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan…

Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn, mua cổ phần nhất trong tháng 01/2021 (chiếm 19,4% số dự án mới, 26,8% số lượt điều chỉnh và 35,4% số lượt góp vốn, mua cổ phần)./.

Đến 20/01/2022, Việt Nam thu hút được 2,1 tỷ USD vốn FDI