Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Cụ thể, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 794,088 tỷ đồng để thực hiện dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hỗ trợ Tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của Dự án.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay Khu công nghiệp Nhân Cơ nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bằng văn bản về việc hỗ trợ san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 400 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện chỉ đạo này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hỗ trợ tỉnh Đắk Nông; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án chung về ứng vốn ngân sách trung ương theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vào tháng 4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông đến năm 2020.

Theo đó, Khu công nghiệp Nhân Cơ sẽ mở rộng diện tích từ 100ha hiện nay lên 148ha. Khu công nghiệp Nhân Cơ là một trong hai khu công nghiệp có quy mô lớn nhất của tỉnh Đăk Nông.

Khu công nghiệp Nhân Cơ nằm trong phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, phục vụ xây dựng các dự án, nhà máy sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác khai thác bauxit, luyện alumina, như: sản xuất bao bì, hóa chất, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, nghiên cứu thử nghiệm giống cây trồng, chế biến nông lâm sản, đồng thời, tạo điều kiện cho các dịch vụ khác phát triển trong khu vực, góp phần tạo công ăn việc làm và là động lực phát triển kinh tế, xã hội của xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung./.