Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với nội dung: “Doanh nghiệp bị hải quan và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh dừng hoạt động nhập khẩu kéo dài từ gần 6 tháng nay với lý do nợ thuế bảo vệ môi trường xăng dầu kéo dài. Việc bị cấm nhập này xuất phát từ yêu cầu của chính hải quan, chứ không phải Công ty không thực hiện việc nhập khẩu”.

Giải đáp phản ánh trên, Bộ Tài chính cho biết, hiện Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có phát sinh số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng chế là 684.420.492.218 đồng), nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty theo quy định tại khoản 8 Điều 33 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ (Công văn số 6315/CTTPHCM-QLN ngày 02/6/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh).

“Doanh nghiệp đã vi phạm quy định của pháp luật, nên việc dừng làm thủ tục của cơ quan hải quan là đúng quy định, đảm bảo tránh nguy cơ thất thu thuế của nhà nước theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Để được giải quyết thủ tục tiếp tục xuất nhập khẩu xăng dầu, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để xử lý số tiền thuế nợ phát sinh và nộp đủ vào ngân sách nhà nước…”, Bộ Tài chính khẳng định.

Doanh nghiệp kêu bị gây “khó dễ” khi nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính nói gì?
Theo Bộ Tài chính, do tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu không đáp ứng điều kiện về lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động, nên Công ty không đủ điều kiện để nhập khẩu xăng dầu

Về phản ánh của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu: “Ngày 15/8/2022, Tổng cục Hải quan có văn bản tạm đình chỉ hoạt động làm thủ tục hải quan các kho xăng dầu, trong đó có Nam Sông Hậu tới 6 tháng. Nếu trong thời gian này không bổ sung thiết bị đo bồn bể tự động, thì sẽ thu hồi luôn giấy phép. Tổng cục Hải quan không cho doanh nghiệp nhập, nhưng lại báo cáo Bộ Tài chính nói doanh nghiệp không nhập xăng dầu…”.

Trả lời bức xúc trên của doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẳng định, theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP, ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, thì đến ngày 10/8/2022 các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu phải thực hiện trang bị và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất/nhập/tồn kho với cơ quan hải quan để kiểm soát buôn lậu, trốn thuế.

Để chuẩn bị cho việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động, các doanh nghiệp đã có 2 năm để thực hiện; đồng thời Tổng cục Hải quan đã ban hành các văn bản để tuyên truyền, phổ biến đến từng doanh nghiệp về thời hạn lắp đặt thiết bị đo bồn bể tự động theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

Cũng theo Bộ Tài chính, đối với trường hợp Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, do tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu không đáp ứng điều kiện về việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động, nên Công ty không đủ điều kiện để nhập khẩu xăng dầu.

Doanh nghiệp kêu bị gây “khó dễ” khi nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính nói gì?
Bộ Tài chính khẳng định, các vướng mắc của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là do chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật hiện hành

“Như vậy, các vướng mắc của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu nêu trên là do chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp nhập khẩu khác vẫn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và không phát sinh vướng mắc. Ngày 18/10/2022, Tổng cục Hải quan có công văn gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (CV số 1561/GSQL-TH) và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (CV số 1562/GSQL-TH) thông tin đến 2 Công ty về việc dừng làm thủ tục của cơ quan hải quan là đúng quy định pháp luật…”, Bộ Tài chính khẳng định.

Cũng theo Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi và thực hiện thông quan nhanh chóng đối với xăng dầu nhập khẩu, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có Công văn số 3642/TCHQ-GSQL, ngày 31/8/2022 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, chủ động nắm sát tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc phát sinh, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp…/.