(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Đặng Ngọc Hà

Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh