Hoàng Thị Kim Liên

Đảng ủy xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TS. Hồ Ngọc Ninh

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 24, tháng 8/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây