Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 32 (786)

Thời gian qua, mặc dù vấn đề liên kết vùng đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, nhưng trên thực tế liên kết vùng tại Việt Nam vẫn còn yếu và mang nặng tính hình thức. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới thực trạng liên kết vùng như hiện nay là thể chế kinh tế vùng còn chưa hoàn thiện. Tình trạng này cần được khắc phục trong thời gian tới. Bài viết “Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề thực tiễn đặt ra tại Việt Nam”, Bùi Thị Thanh Hoa đưa ra một số vướng mắc trong triển khải liên kết vùng tại Việt Nam và đưa ra một số hướng khắc phục trong thời gian tới.

Với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 12/5/2020 về cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Mục đích của việc triển khai Nghị quyết là nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; Giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh trong các văn bản hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Bài viết “Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ dưới góc nhìn của cơ quan đăng ký kinh doanh”, tác giả Nguyễn Thanh Hòa sẽ làm rõ hơn các nội dung trên.

Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt 9,2 triệu tỷ đồng. Điều này khẳng định tính chất “vốn mồi”, dẫn dắt và lan tỏa của đồng vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế ở mức cao của nước ta giai đoạn 5 năm qua. Năm 2020-2021, với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đầu tư công càng phát huy được vai trò quan trọng. Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2021-2025, việc nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư công là một nhiệm vụ cấp thiết và không thể không thực hiện. Thông qua bài viết, “Chất lượng đầu tư công: Nhìn lại giai đoạn 2016-2020 và những giải pháp trong thời gian tới”, tác giả Nguyễn Văn Tuấn đưa một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong thời gian tới.

Với quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính yếu, thiếu khả năng tiếp cận công nghệ do khó khăn về vốn và chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị chưa được chú trọng, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế về tiềm lực và khả năng chống chịu. Những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến các doanh nghiệp này càng bộc lộ những điểm yếu, năng lực chống chịu bị suy giảm đáng kể, sức lực bị bào mòn, nhiều doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường. Bài viết, “Nâng cao năng lực chống chịu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19”, tác giả Phạm Văn Thiện sẽ đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực chống chịu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thích ứng tốt hơn với những “cú sốc” của nền kinh tế.

Với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ trong nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, các quy định về gia nhập thị trường của hợp tác xã đã có nhiều cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực này gia nhập thị trường. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng số lượng hợp tác xã vẫn còn chậm và thủ tục đăng ký hợp tác xã còn nhiều dư địa để cải cách. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác xã trong quá trình gia nhập thị trường thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình đăng ký hợp tác xã là nhiệm vụ cấp thiết, mang lại hiệu quả thiết thực. Bài viết, “Quá trình chuyển đổi số trong đăng ký hợp tác xã và giải pháp trong thời gian tới”, tác giả Hứa Thị Quỳnh Hoa sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực vào ngày 01/8/2020, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang các nước Liên minh châu Âu (EU) đã có khởi sắc rõ rệt. Bài viết “Xuất khẩu nông sản hậu EVFTA: Thực tiễn và giải pháp”, tác giả Trương Thu Hà đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của xuất khẩu nông sản Việt Nam và đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang EU, tận dụng triệt để những cơ hội do EVFTA mang lại.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Bùi Thị Thanh Hoa: Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề thực tiễn đặt ra tại Việt Nam

Nguyễn Thanh Hòa: Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ dưới góc nhìn của cơ quan đăng ký kinh doanh

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Văn Tuấn: Chất lượng đầu tư công: Nhìn lại giai đoạn 2016-2020 và những giải pháp trong thời gian tới

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Phạm Văn Thiện: Nâng cao năng lực chống chịu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19

Hứa Thị Quỳnh Hoa: Quá trình chuyển đổi số trong đăng ký hợp tác xã và giải pháp trong thời gian tới

Trương Thu Hà: Xuất khẩu nông sản hậu EVFTA: Thực tiễn và giải pháp

Trần Mỹ Hải Lộc: Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn hậu đại dịch Covid-19

Trần Vang Phủ: Quy định về kiểm dịch thực vật của Liên minh châu Âu và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Nguyên: Liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước: Thực trạng và một số đề xuất

Nguyễn Vũ Nhật Anh: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và một số khuyến nghị

Nguyễn Thế Bính: Chuyển đổi số tại Việt Nam

Đặng Hoàng Thanh Nga: Quản lý nhà nước về kinh tế biển - Thực trạng và giải pháp

Hoàng Ngọc Hải, Hồ Thanh Thủy: Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động nông nghiệp của Việt Nam

Phạm Văn Minh, Nguyễn Phạm Anh: Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô

Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Thỏa: Xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Phùng Thị Phương Anh: Truyền thông bảo vệ môi trường trong hoạt động thu hút FDI giai đoạn 2011-2020

Trần Thị Thanh Hà: Thẩm định giá tài sản vô hình ở Việt Nam hiện nay

Vũ Phương Thảo: Tăng cường quản lý tài sản công tại các học viện quân đội

Nguyễn Thị Vi: Đẩy mạnh thu hút FDI tại vùng Đông Nam Bộ

Trần Thanh Hà: Công cụ và phương pháp truyền thông lồng ghép bảo vệ môi trường trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Hữu Lợi: Kinh nghiệm thực thi hệ thống chính sách an sinh xã hội của Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam

Trần Thế Tuân: Kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng logistics của Singapore, Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Tuấn Dũng: Giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Đức Thuận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Cẩm Ly: Các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư kinh doanh hiệu quảvà bền vững

Trần Văn Thành, Đinh Lâm Tấn: Năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp

Võ Hữu Phước: Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Bui Thi Thanh Hoa: Regional linkage institutions: Practical problems in Vietnam

Nguyen Thanh Hoa: Reducing and simplifying regulations related to business operations in the period 2020-2025 according to Government’s Resolution No. 68/NQ-CP from the perspective of business registration agency

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Van Tuan: Quality of public investment: A look back at the 2016-2020 period and solutions for the coming time

RESEARCH - DISCUSSION

Pham Van Thien: Strengthening SMEs’ resilience in the context of the Covid-19 pandemic

Hua Thi Quynh Hoa: The process of digital transformation in cooperative registration and solutions for the coming time

Truong Thu Ha: Export of agricultural products after the EVFTA came into effect: Practices and solutions

Tran My Hai Loc: Fostering trade relations between Vietnam and India in the post-Covid-19 era

Tran Vang Phu: EU’s regulations on plant quarantine and some notes for Vietnamese businesses

Nguyen Thi Kim Nguyen: The linkage between FDI and domestic enterprises: Current situation and some suggestions

Nguyen Vu Nhat Anh: Impact of the Covid-19 pandemic on FDI enterprises in Vietnam and some recommendations

Nguyen The Binh: Digital transformation in Vietnam

Dang Hoang Thanh Nga: State management on marine economy - Current situation and solutions

Hoang Ngoc Hai, Ho Thanh Thuy: Some solutions for improving agricultural labor productivity in Vietnam

Pham Van Minh, Nguyen Pham Anh: Solutions to the development of supporting industries for the automobile manufacturing industry

Nguyen Thi Thu, Le Thi Thoa: Housing construction for workers in industrial zones: Reality and solutions

Phung Thi Phuong Anh: Environmental communication in FDI attraction over the period 2011-2020

Tran Thi Thanh Ha: Valuation of intangible assets in Vietnam today

Vu Phuong Thao: Strengthening public asset management at military academies

Nguyen Thi Vi: Promoting FDI attraction in the Southeast region

Tran Thanh Ha: Tools and methods of communication integrated environmental protection in the implementation of Socio-economic development strategy

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Quy, Nguyen Huu Loi: Experience of Japan in the implementation of social security policy and suggestions for Vietnam

Tran The Tuan: Experience in developing logistics infrastructure of Singapore, Japan and lessons for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Tuan Dung: Solutions for ensuring social security for people in Hanoi city

Nguyen Duc Thuan: Application of information technology to tax management at Ho Chi Minh City Tax Department

Cam Ly: Enterprises in Vinh Phuc-based industrial parks invest effectively and sustainably

Tran Van Thanh, Dinh Lam Tan: Competitive capacity of Tra Vinh province: Current situation and solutions

Vo Huu Phuoc: New rural construction in Tra Vinh province today