Kết quả ấn tượng

Theo báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định, tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 1994 đạt 6.484,5 tỷ đồng, tăng tới 9% so với cùng kỳ. Trong đó, nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,56% (riêng nông nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ); công nghiệp và xây dựng tăng 10,25% (riêng công nghiệp tăng 9,97%); dịch vụ tăng 12,61%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản. Cụ thể, khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 33,26%; công nghiệp, xây dựng chiếm 30,43%; dịch vụ chiếm 36,31% (tỷ trọng các khu vực tương ứng cùng kỳ là 34,29%, 30,37%, 35,34%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh (không kể các khoản thu vay, tạm ứng ngân sách và thu bổ sung từ ngân sách trung ương) đạt 2.473,3 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán năm, tăng 12,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.867,9 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ; thu hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 544,1 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán năm, tăng 52,6% so cùng kỳ và một số khoản thu khác.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư cho các công trình, dự án dở dang từ những năm trước chuyển sang, như: Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Bình Định (Km 1125 - Km 1243), Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao với Quốc lộ 1A, nâng cấp Quốc lộ 1D đoạn ngã 3 Phú Tài đến Ngã ba Long Vân... để nhanh chóng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Quyết tâm tạo đột phá trong 6 tháng cuối năm

Nhằm tạo đột phá về kinh tế trong những tháng cuối năm, Bình Định sẽ tập trung theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất (sản phẩm gỗ, dăm gỗ, đường, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi, bia, may mặc, dược phẩm, thủy hải sản...); tăng cường và chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các dự án đã và đang đầu tư để tổng hợp, phối hợp các ngành liên quan xem xét, giải quyết hoặc đề xuất UBND Tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng và triển khai chính sách thu mua hợp lý, đảm bảo nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các nhà máy chế biến có khả năng tạo giá trị sản xuất công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch và dịch vụ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu…; xử lý kiên quyết những trường hợp đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành, Trung ương và Chính phủ, nhất là các nguồn trái phiếu chính phủ, nguồn an sinh xã hội nhằm tăng nguồn cho đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn và giải quyết các khó khăn của địa phương, như: công tác di dân tránh bão, khắc phục sạt lở đê bao nhằm chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão năm nay; công tác sửa chữa lớn các công trình thủy lợi xuống cấp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, du lịch, thủy lợi, đảm bảo các công trình vượt lũ theo kế hoạch./.