Trong tháng 4/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước đạt 9.186 doanh nghiệp, tăng 73,9% so với tháng 3/2015.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 162.500 tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2015, có 6.834 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 222.963 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2015 là 385.463 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm từ các doanh nghiệp thành lập mới là 427.889 lao động, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cả nước, chỉ có Tây Nguyên là vùng có số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhiều nhất (39,3%) so với cùng kỳ năm 2014; các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng và tăng cao nhất là Đồng bằng Sông Hồng với 17,6%.

Theo lĩnh vực hoạt động, ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Khai khoáng; Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ô tô, xe máy là giảm. Những ngành, lĩnh vực hoạt động khác có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, tăng mạnh nhất là các lĩnh vực: Thông tin và truyền thông (247,2%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (132%); Kinh doanh bất động sản (54,7%) và Vận tải kho bãi (37,3%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh của cả nước trong 4 tháng là 3.249, giảm 0,8%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 6.316, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy những tín hiệu tích cực của nền kinh tế./.