Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Thường Tín có 28/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Thường Tín đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện đã huy động được người dân đóng góp 187.952 ngày công, hiến 2.820m2 đất thổ cư, 44.039m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 638.095 triệu đồng tiền mặt, hiện vật… để xây dựng nông thôn mới.

Chất lượng giáo dục, văn hóa của huyện Thường Tín ngày càng được nâng cao

Về sản xuất nông nghiệp, Huyện đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, như: lúa hàng hoá tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú; vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên; vùng nuôi trồng thuỷ sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến. Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được quan tâm. Hiện nay, Huyện có 06 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương.

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của Huyện đạt 17.736,4 tỷ đồng, đạt 95,74% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 2.338.905 triệu đồng, đạt 141,54% dự toán Thành phố giao. Trong đó, giá trị thương mại - dịch vụ đạt 12.095 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp đạt 1.607 tỷ đồng... Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4,07 lần so với năm 2010. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,65%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 84,8% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2021, huyện Thường Tin đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 15,8% so với năm 2020; giá trị sản xuất dịch vụ thương mại tăng 16,3% so với năm 2020; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo phân cấp 748,300 tỷ đồng; giảm hộ nghèo theo chuẩn mới của TP so với năm 2020 là 20%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày đạt 100%. Năm 2021, phấn đấu 4 xã, gồm: Duyên Thái, Tô Hiệu, Minh Cường, Tự Nhiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã Hồng Vân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô. Phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô. Huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thường Tín tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.