Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 9/2020 ước đạt 13,8 nghìn lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung cả quý III/2020, khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt 44 nghìn lượt người, chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do, nước ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án.

Khách quốc tế đến nước ta trong quý III/2020 chỉ đạt 44 nghìn lượt người. Nguồn: Internet.

Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 3.788,5 nghìn lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 3.056,9 nghìn lượt người (chiếm 80,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam), giảm 70%; bằng đường bộ đạt 587 nghìn lượt người (chiếm 15,5%) và giảm 76,4%; bằng đường biển đạt 144,6 nghìn lượt người, (chiếm 3,8%) và giảm 23,8%.

Trong 9 tháng năm 2020, khách đến từ châu Á đạt 2.770,2 nghìn lượt người, chiếm 73,1% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 72,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 937,8 nghìn lượt người, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 830,4 nghìn lượt người, giảm 73,6%; Nhật Bản 203 nghìn lượt người, giảm 71,5%; Đài Loan 194,2 nghìn lượt người, giảm 71,2%; Malaixia 116,8 nghìn lượt người, giảm 73%; riêng khách đến từ Campuchia đạt 121,4 nghìn lượt người, tăng 11,9%.

Khách đến từ châu Âu ước đạt 668,3 nghìn lượt người, giảm 58,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến từ Nga 246 nghìn lượt người, giảm 48,6%; Anh 81,9 nghìn lượt người, giảm 65,5%; Pháp 74,8 nghìn lượt người, giảm 65,3%; Đức 61,7 nghìn lượt người, giảm 62,3%.

Khách đến từ châu Mỹ ước đạt 235,2 nghìn lượt người, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 173,2 nghìn lượt người, giảm 69,6%.

Khách đến từ châu Úc đạt 102,6 nghìn lượt người, giảm 68,9%, trong đó khách đến từ Australia đạt 92,5 nghìn lượt người, giảm 68,3%. Khách đến từ châu Phi đạt 12,2 nghìn lượt người, giảm 64,5% so với cùng kỳ năm 2019./.