“Qua nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cho thấy, các công ty đa quốc gia vẫn tăng đầu tư vào Việt Nam. Tổng cục Hải quan dự báo từ nay tới tháng 6/2023, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu không tăng nhiều do các đơn hàng không đột biến, tuy nhiên sẽ khả quan vào các tháng cuối năm do các doanh nghiệp mở rộng sản xuất…”, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai công tác tháng 3/2023, do Bộ Tài chính vừa tổ chức.

Liên quan đến diễn biến thu nội địa, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trong tháng 2/2023 có một số khoản thu tăng đột biến, với tổng các khoản thu tăng đột biến đạt hơn 73.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một số khoản thu giảm sâu, như thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán.

Khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng cơ chế sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Tổng cục Thuế tập trung chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD để báo cáo Bộ, trình cấp có thẩm quyền ban hành… (ảnh: MOF)

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, hiện đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tiếp tục phát hiện thêm một số nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai thuế… Cơ quan thuế sẽ có văn bản đôn đốc để các công ty này thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chỉ đạo về nhiệm vụ công tác trong tháng 3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý toàn ngành tới tiếp tục tập trung vào công tác hoàn thiện xây dựng chính sách pháp luật tài chính, như: Tiếp tục nghiên cứu, lập Đề nghị xây dựng 3 đề án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), để đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định; tiếp tục nghiên cứu các chính sách về thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách Nhà nước (NSNN) để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương; triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trường còn lưu ý tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua Luật Giá (sửa đổi); khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) để trình Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ thu NSNN, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị quản lý thu NSNN như: thuế, hải quan tập trung đánh giá và lên các phương án quản lý thu thuế, đảm bảo nguồn thu về cho NSNN. Đề nghị cơ quan thuế, hải quan cần đánh giá kỹ tác động có thể làm giảm thu NSNN, để từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp…/.