Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công khai cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 7/2021 đạt 56,98 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 27,86 tỷ USD, nhập khẩu đạt 29,11 tỷ USD, lần lượt tăng 2,4% và 5,3% so với tháng trước.

Với kết quả trên, lũy kế 7 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 375,1 tỷ USD, tăng mạnh tới 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 186,35 tỷ USD, nhập khẩu đạt 188,76 tỷ USD, lần lượt tăng 26,2% và 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 vừa qua, là tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao hơn so với xuất khẩu khiến cho cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,25 tỷ USD, bất chấp nửa đầu tháng 7 xuất siêu 589 triệu USD. Tình trạng này khiến cho cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong 7 tháng đầu năm nay thâm hụt 2,41 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu tới 8,7 tỷ USD.

7 tháng đầu năm nay, thị trường Hoa Kỳ có mức thặng dư thương mại lớn nhất với gần 45 tỷ USD, tăng 14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 45%. Ngược lại, thị trường Trung Quốc có mức thâm hụt lớn nhất với 34,4 tỷ USD, tăng tới 82%, tương ứng tăng 15,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Lộ diện thị trường có mức thặng dư thương mại lớn nhất, với gần 45 tỷ USD
Một số thị trường có mức thặng dư/thâm hụt thương mại lớn 7 tháng/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong 7 tháng/2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 241,84 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,5%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 78,77 tỷ USD, tăng 35,4%; châu Âu: 41,73 tỷ USD, tăng 17,9%; châu Đại Dương: 7,94 tỷ USD, tăng 45,3% và châu Phi: 4,84 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Lộ diện thị trường có mức thặng dư thương mại lớn nhất, với gần 45 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 7 tháng/2021 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan

7 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2% (tương ứng tăng 38,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng của các một số nhóm hàng như: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 57,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 17,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,5%...

Lộ diện thị trường có mức thặng dư thương mại lớn nhất, với gần 45 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 7 tháng/2021 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm nay đạt 188,76 tỷ USD, tăng tới 35,8% (tương ứng tăng 49,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước do: điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh tới 49,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 37,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 21,9%.../.