Tại hội thảo trực tuyến “Môi trường kinh doanh tốt hơn trong khu vực để phục hồi sau đại dịch ở Đông Nam Á” do ADB tổ chức ngày 29/6, ông Ramesh Subramaniam, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB khẳng định: “Các doanh nghiệp nhỏ là nền tảng của các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Hiểu được môi trường kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầy thách thức này là chìa khóa để mở ra các biện pháp can thiệp chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch và có thể giúp đạt được tiến bộ trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững.”

Hiện nay, nền kinh tế địa phương ở hầu hết các nơi trong khu vực đều do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) chi phối. Các MSME chiếm 97% tổng số các doanh nghiệp trong khu vực, sử dụng khoảng 2/3 tổng lực lượng lao động và chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội.

Không giống như các doanh nghiệp lớn thường ở các khu vực đô thị, 80% MSME hoạt động ở các thị trấn của tỉnh hoặc ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa, nơi họ cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho phụ nữ.

MSME chiếm 97% tổng số các doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á
80% MSME hoạt động ở các thị trấn của tỉnh hoặc ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa

Tuy nhiên, các MSME đang phải đối mặt với một số thách thức riêng biệt. Họ có mức vốn thấp và hạn chế về nguồn lực để đổi mới. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phi chính thức có mức độ hiểu biết hạn chế về các chương trình và hỗ trợ của chính phủ. Trên khắp khu vực Đông Nam Á, các MSME phải đối mặt với thiệt hại lớn về thu nhập và vốn do đại dịch COVID-19. Các MSME cũng phải đối mặt với những thách thức mới, chẳng hạn như chi phí kinh doanh cao hơn, nợ ngày càng tăng và những bất ổn trong quản lý điều hành, đòi hỏi phải cải cách cơ cấu để cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Trước tình hình đó, hội thảo đề cập đến các phản ứng chính sách của chính phủ, bao gồm thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn thông qua chia sẻ thông tin, đối thoại chính sách và tham vấn cho các doanh nghiệp nhỏ để nâng cao sự cạnh tranh và hiệu quả của MSME hậu COVID-19./