Theo Sở Tài chính Đồng Nai, năm 2016, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai đạt gần 43,3 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 27,6 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu gần 14,3 ngàn tỷ đồng, tăng 9% và thu quản lý qua ngân sách 1.400 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2016 thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 41.881 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, tăng 12% so với năm 2015. Trong đó, bao gồm 27.611 tỷ đồng thu nội địa và 14.270 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, thu quản lý qua ngân sách trong năm 2016 đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán. Trong đó thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 1.316 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2015.

Đồng Nai thu ngân sách tăng 12% và là một trong 13/63 tỉnh có nguồn thu tự cân đối và góp phần điều tiết về ngân sách Trung ương

Ngoài ra, ngành thuế cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý và thu thuế, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách. Ngành thuế cũng đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đảm bảo theo quy định của ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thu ngân sách... Qua đó giúp tăng thu qua công tác thanh tra và kiểm tra thuế; tăng thu do thực hiện biện pháp thu hồi nợ thuế năm trước và cưỡng chế nợ thuế.

Mặc dù đạt được kết quả trên, nhưng trong năm qua công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh cũng gặp một số khó khăn do chính sách thuế thay đổi. Cụ thể, từ 01/01/2016 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 22% đã giảm chỉ còn 20%.

Riêng các doanh nghiệp dệt, may thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm còn 15%. Một số doanh nghiệp khác (nhất là doanh nghiệp FDI) giảm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp do được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ 2009-2013.

Thêm vào đó, thuế Giá trị gia tăng cũng giảm do điều chỉnh giá bán điện tại các công ty điện lực dầu khí, cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại với các nước, nhiều dòng thuế đã giảm xuống bằng 0%, biến động giảm giá xăng dầu… cũng làm giảm số thu ngân sách.

Chưa kể, tốc độ phục hồi kinh tế thế giới và một số nước trong khu vực chậm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu 1 số mặt hàng như: xăng dầu, đường, sắt thép. Từ đó làm giảm số thu ngân sách.

Tuy nhiên, các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Qua đó, góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước./.