Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, ngày 25/01/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, năm 2018 là năm TKV tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ.

Trong năm 2018, với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân vùng mỏ, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Tập đoàn đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn và đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2018 về đích sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra đầu năm và đạt cao nhất từ năm 2012 trở lại đây.

Cụ thể, năm 2018, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 121,7 ngàn tỷ đồng bằng 107% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36% so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017. Đặc biệt, nộp ngân sách nhà nước 16 ngàn tỷ đồng, tăng 1,2 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.

Về công tác quản trị nội bộ, trong năm 2018, Tập đoàn chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ phù hợp theo diễn biến của thị trường, đáp ứng đủ than vào các hộ tiêu thụ đã cam kết.

Trong năm 2019, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với năm 2018.

Nhân dịp này Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được giúp đỡ, phối hợp đồng hành của của các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên trong công tác thông tin, tuyên truyền để công nhân thợ mỏ, nhân dân và dư luận xã hội hiêu rõ, đồng thuận ủng hộ để Tập đoàn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.