NCS. ĐẶNG THÀNH THỨC - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây