Phạm Ánh Tuyết, Trần Thị Diễm Hương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 24, tháng 8/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây