Giá ngô trong nước hiện nay giảm xuống mức 4.600 đồng/kg so với mức 4.800 đồng/kg hồi đầu tháng.

Hợp đồng ngô giao tháng 3 tại sàn CBOT Chicago - Nguồn: Barchart

Theo báo cáo tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ngô thế giới niên vụ 2014/15 ước đạt 1.008,79 triệu tấn, tăng so với mức 991,43 triệu tấn ở niên vụ trước. Tồn kho ngô thế giới cuối niên vụ 2014/15 ước đạt 208,21 triệu tấn. USDA dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2015/16 đạt 974,87 triệu tấn, tăng so với mức 972,60 triệu tấn theo dự báo tháng 10; nguyên nhân do dự báo sản lượng ngô của Mỹ tăng lên mức 346,82 triệu tấn, so với mức 344,31 triệu tấn theo dự báo tháng 10.

Nam Phi: Dự báo diện tích và sản lượng ngô giảm

USDA dự báo sản lượng ngô niên vụ 2015/16 của Nam Phi đạt 12,75 triệu tấn, giảm 0,75 triệu tấn so với dự báo tháng trước nhưng tăng 1,95 triệu tấn so với sản lượng năm ngoái. Diện tích ngô dự báo đạt 3,0 triệu ha, giảm 200.000 ha so với dự báo tháng trước và giảm 48.000 ha so với năm ngoái. Năng suất ngô dự báo đạt 4,25 tấn/ha, thấp hơn 2,5% so với xu hướng chung trong 10 năm qua. Điều kiện thời tiết cho niên vụ sắp tới dự báo bình thường.

Diện tích ngô tại Nam Phi dự báo giảm do nông dân phản ứng với khảo sát ý định trồng ngô được Ủy ban Ước tính Mùa vụ Nam Phi (CEC) công bố vào ngày 27/10/2015.

Các hộ nông dân vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại tại Nam Phi cho biết họ sẽ trồng ít ngô hơn năm ngoái cho dù giá ngô địa phương cao, tồn kho ngô trong nước ở mức thấp sau ảnh hưởng hạn hán năm ngoái. Quá trình trồng ngô đã bị hoãn lại ở vành đai ngô phía đông các tỉnh KwaZulu-Natal và Mpumalanga nơi vụ ngô bắt đầu gieo trồng vào đầu tháng 10 nhưng lượng mưa dưới mức trung bình trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Dự báo hiện tượng El Nino cường độ mạnh trong vụ ngô 2015/16 với mô hình nhiệt độ bề mặt nước biển cho thấy chỉ số nóng trên đại dương (Oceanic Nino Index/ONI) sẽ đạt đỉnh ở thời điểm gần cuối tháng 01/2016. Điều kiện El Nino mạnh qua chỉ số ONI có thể làm giảm năng suất ngô tại Nam Phi nếu hạn hán xảy ra giữa tháng 1 và tháng 3/2016 trong giai đoạn thụ phấn và kết hạt. Trong 33 năm qua, điều kiện thời tiết El Nino từ cường độ mạnh đến rất mạnh đã làm giảm năng suất ngô tại Nam Phi xuống dưới mức trung bình từ 17-61%.

Ác-hen-ti-na: Triển vọng diện tích ngô tăng

USDA dự báo sản lượng ngô niên vụ 2015/16 của Ác-hen-ti-na đạt 25,6 triệu tấn, tăng 1,6 triệu tấn so với dự báo tháng 10 nhưng giảm 0,9% so với niên vụ trước. Diện tích ngô ước đạt 3,2 triệu ha, tăng 0,2 triệu ha so với dự báo tháng trước nhưng không thay đổi so với năm ngoái. Năng suất ngô ước đạt 8,0 tấn/ha, không thay đổi so với dự báo tháng trước nhưng giảm 3,4% so với năm ngoái.

Người nông dân tại Ác-hen-ti-na đã trồng khoảng 35% diện tích trồng ngô theo kế hoạch, tốc độ gieo trồng tương tự cùng kỳ 2 năm trước. Điều kiện độ ẩm đất tại hầu hết các vùng trồng ngô ở Ác-hen-ti-na đang cải thiện nhờ những đợt mưa gần đây.

Brazil: Sản lượng ngô niên vụ 2015/16 dự báo đạt 81,5 triệu bao

USDA dự báo sản lượng ngô niên vụ 2015/16 của Brazil đạt 81,5 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với dự báo tháng trước nhưng giảm 3,5 triệu tấn so với mức sản lượng kỷ lục năm ngoái. Diện tích ngô dự báo đạt 15,8 triệu ha, tăng 0,3 triệu tấn so với dự báo tháng trước và tăng nhẹ so với năm ngoái, do diện tích vụ ngô thứ hai trong niên vụ kỳ vọng tăng. Năng suất ngô dự báo đạt 5,16 tấn/ha, không thay đổi so với tháng trước. Vụ ngô đầu tiên đã bắt đầu từ tháng 9 và sẽ được thu hoạch vào tháng 3 sang năm. Vụ ngô thứ hai lớn hơn được gieo trồng sau khi thu hoạch vụ đậu tương đầu mùa thường rơi vào tháng 1 và tháng 2 và vụ ngô này sẽ được thu hoạch vào tháng 6 cho đến tháng 8 để dành chủ yếu cho xuất khẩu.

Sản lượng vụ ngô thứ nhất kỳ vọng giảm 8% so với năm ngoái do diện tích giảm. Vụ ngô thứ nhất trực tiếp cạnh tranh với đất trồng đậu tương ở các bang phía nam Brazil do thu nhập từ đậu tương cao hơn ngô. Tuy nhiên, vụ ngô thứ hai sau vụ đậu tương được trồng sau khi thu hoạch đậu tương tại vùng trung tây của Brazil. Do diện tích đậu tương tăng lên cho nên diện tích đất để trồng vụ ngô thứ hai cũng nhiều hơn.

Gần 2/3 sản lượng ngô niên vụ 2015/16 của Brazil chủ yếu từ vụ ngô thứ hai, dự báo đạt cao hơn 50% so với mức trung bình 5 năm qua. Diện tích trồng ngô vụ thứ hai kỳ vọng tăng gần 5% nhưng sản lượng dự báo chỉ tăng 2% so năng suất ở mức bình thường. Năng suất vụ ngô thứ hai trong năm ngoái đạt kỷ lục. Trong vòng 4 năm qua, năng suất ngô vụ thứ hai cao hơn mức trung bình do mùa mưa kéo dài. Điển hình là mùa mưa tại vùng trung tây Brazil kết thúc vào tuần cuối cùng của tháng 4 hoặc đầu tháng 5 nhưng gần đây mùa mưa tiếp tục cho đến đầu tháng 6.

Ucraina: Báo cáo thu hoạch cho thấy năng suất ngô giảm so với năm ngoái

USDA dự báo sản lượng ngô niên vụ 2015/16 của Ucraina đạt 23,0 triệu tấn, giảm 2,0 triệu tấn so với dự báo tháng trước và giảm 5,45 triệu tấn so với năm ngoái. Ước tính sản lượng ngô Ucraina giảm dựa trên báo cáo thu hoạch từ Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ucraina. Năng suất ngô ước đạt 5,75 tấn/ha, giảm 8,0% so với tháng trước và giảm 6,5% so với năm ngoái.

Hạn hán nghiêm trọng trong mùa ngô tại vùng Tây Ucraina nhưng điều kiện thời tiết thuận lợi và năng suất ngô cao tại một số vùng quan trọng ở miền đông nước này bù lại năng suất dưới mức trung bình ở các nơi khác, nhìn chung sản lượng ngô cả nước ước đạt cao hơn 1,6% so với mức trung bình 5 năm qua. Thu hoạch ngô đã hoàn thành khoảng 80% vào đầu tháng 11, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động thu hoạch gặp thuận lợi nhờ thời tiết nhìn chung khô ráo trong hai tháng qua, thường tiếp tục cho đến đầu tháng 12./.