Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa nhất trí về dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Theo đó, Phiên họp này sẽ diễn ra từ ngày 10-12/10, để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2022.

Cùng với cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT, UBTVQH còn cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; cho ý kiến về công tác nhân sự.

UBTVQH cũng sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH còn cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ngoài ra, UBTVQH còn cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2021 và tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.

Cũng tại phiên này tại, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Thành phố này; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội./.