Theo cập nhật của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9/2021, có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, với tổng giá trị 29.734 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9 vừa qua, với tổng giá trị phát hành 13.860 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có 6.210 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB… Lãi suất phát hành trái phiều tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi, tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank, dao động từ 6,4%-7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn. Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn trong tháng 9 vừa qua gồm: BIDV (3.240 tỷ đồng), OCB (2.000 tỷ đồng), Vietinbank (2.050 tỷ đồng).

Nhóm doanh nghiệp bất động sản xếp vị trí thứ hai, với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.394 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn trong tháng 9/2021 như: Công ty Cổ phần Ngôi sao Việt (1.900 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thành phố Aqua (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1-5 năm, với lãi suất dao động từ 9,5-12%/năm.

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục gọi mạnh vốn trái phiếu
Cơ cấu giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo ngành trong tháng 9/2021. Nguồn: VBMA

Theo tổng hợp của VBMA, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 599 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở thị trường nội địa, trong đó có 582 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị 350.000 tỷ đồng (chiếm 91% tổng giá trị phát hành); 14 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 12.000 tỷ đồng và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 1 tỷ USD.

Tương tự như trong tháng 9 vừa qua, 9 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng, trong đó 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Nhóm công ty bất động sản xếp vị trí thứ 2, với tổng khối lượng phát hành 126.700 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm. Trong 9 tháng đầu năm nay, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Tập đoàn Novaland (300 triệu USD)…/.