Trên địa bàn xã có di tích họ Hồ Tông Thốc, tọa lạc tại xóm 3 đã được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia, đây là một niệm vinh hạnh vô cùng to lớn đối với con cháu trong giòng họ Hồ Tông Thốc cũng như chính quyền các cấp của UBND tỉnh Nghệ An nói chung.

Hiện nay, công tác xây dựng các tiêu chí để đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đã được HĐND – UBND xã Thọ Thành triển khai hết sức khẩn trương, được bà con nhân dân hưởng ứng phong trào vô cùng mạnh mẽ. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phải nói đến phong trào “hiến đất mở đường” là một phòng trào mạnh tổ chức trên toàn xã. Theo số liệu thông kê của UBND xã Thọ Thành có hàng nghìn hộ dân “hiến đất mở đường” có những hộ hiến hàng trăm mét vuông đất mà không yêu cầu nhà nước phải đền bù, đây là một việc làm được chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, thiếu sót dẫn đến một số hộ dân chưa hài lòng về phương pháp làm việc của ban giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, UBND xã Thọ Thành, các đồng chí tiếp thu những ý đóng góp một cách tích cực và hứa sẽ rút kinh nghiệm, đây là điều đáng mừng với tinh thần và trách nhiệm cao với cán bộ quản lý ở cấp cơ sở.

PV làm việc với chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên (bên trái)

Tính đến hôm nay có những thôn xóm như: xóm 4, xóm 10… đã đạt 100 % diện tích phần đất cần giải tỏa để mở đường. Có được kết quả như trên, phải nói đến công tác vận động tốt của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là đồng chí bí thư đảng ủy Chu Minh Lý và đồng chí chủ tịch UBND xã Võ Thành Đồng, với sự gắn kết cùng chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phong trào càng trở nên thiết thực trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hoá nông thôn theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua phong trào này đã khơi đậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, trong mỗi thôn xóm, khu vực, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng trong cộng đồng dân cư. Trong việc thi đua, bình xét các danh hiệu “xóm văn hoá”, “Đơn vị văn hoá” đã góp phần thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn trong phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Tại các địa phương, những thôn, xóm, gia đình đã được công nhận văn hóa, người dân có ý thức, có trách nhiệm hơn với chính cộng đồng, với chính danh hiệu đã đạt được.

Có thể thấy, phong trào phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn xã Thọ Thành hiện nay đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng môi trường văn hoá sạch - đẹp, an toàn…
Trong phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, để đạt tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí và được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” là điều hết sức khó khăn, bởi tiêu chí về thiết chế khá khắt khe. Nhận thức được vấn đề này cấp uỷ Đảng, UBND xã Thọ Thành đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hoá trên địa bàn một cách quyết liệt.
Hòa chung vào phong trào “xây dựng nông thôn mới” ngày 18/11/2016 xóm 3 xã Thọ Thành, nơi có nhà thờ họ Hồ Tông Thốc tọa lạc vinh hạnh đón nhận “làng văn hóa” Ban tổ chức đón nhận Làng văn hóa xóm 3 trân trọng kính mời toàn thể; con cháu sinh ra và lớn lên trong xóm 3 qua các thời kỳ đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền của đất nước và những người sống và làm việc tại nước ngoài hướng về sự kiện vinh hạnh này./.