Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2022 (từ ngày 16-31/1) đạt 32,34 tỷ USD, tăng 16,6% so với nửa đầu tháng 1/2022. Tín hiệu tích cực này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 1/2022 đạt 60,29 tỷ USD, tăng 9,6% (tương ứng tăng 5,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 41,57 tỷ USD, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 18,73 tỷ USD, lần lượt tăng 6,1% và 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhờ trong kỳ 2 tháng 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,03 tỷ USD, nên trong tháng đầu tiên của năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 1,4 tỷ USD.

Tính riêng tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2022, thì đạt 17,68 tỷ USD, tăng mạnh tới 34,6% so với kỳ 1 tháng 1/2022 nhờ một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng tới 52,6%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 42,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 45,2%... Lũy kế trong tháng 1/2021, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 30,84 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa cuối tháng 1/2022, xuất siêu hơn 3 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong kỳ 2 tháng 1/2022 so với kỳ 1 tháng 1/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Riêng tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2022 đạt 14,65 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 0,4% so với nửa đầu tháng 1/2022 chủ yếu do một số nhóm hàng như: điện thoại các loại & linh kiện tăng 15,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng tăng nhẹ 2,6%, trong khi nhiều nhóm hàng giảm như: sắt thép các loại giảm 16,9%; kim loại thường khác giảm 20,2%...

Nửa cuối tháng 1/2022, xuất siêu hơn 3 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong kỳ 2 tháng 1/2022 so với kỳ 1 tháng 1/2022 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Lũy kế trong tháng 1/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 29,45 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 9,77 tỷ USD, tăng nhẹ 1,6% so với kỳ 1 tháng 1/2022. Tính chung trong tháng 1/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 19,48 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 66,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.