Sáng nay (ngày 17/8), theo Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 2. Dự kiến Phiên họp diễn ra trong ngày 17 và 18/8.

Quy trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021)...

Cũng tại Phiên họp thứ 2 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia...

Tại Phiên họp thứ 2 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về: thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân...

Lưu ý các nội dung của phiên họp lần này để chuẩn bị một bước cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ông Vương Đình Huệ đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ các nội dung trình trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trách nhiệm cá nhân trong quá trình thẩm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)./.