Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12-14/7 tới. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung như: dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV...

Sáng nay, theo TTXVN, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp Phiên thứ 8- Hội đồng Bầu cử quốc gia. Qua thảo luận, Hội đồng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sắp kiện toàn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử, để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 15/7 tới, cũng như báo cáo Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV tới đây, sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (với tổng số là 50 nhân sự cấp cao), để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban, nhất là Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban công tác nhân sự hoàn thiện lại các tài liệu, tờ trình đảm bảo chặt chẽ nhất theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, rà soát để hoàn tất toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ký Nghị quyết về xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, làm các thủ tục để cấp thẻ, báo cáo kết quả với Quốc hội tại phiên khai mạc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 20/7 tới.

"Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với các tiểu ban giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV sau khi được bầu, bao gồm hồ sơ những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chuyển giao về Ban Công tác đại biểu, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển giao về Ban Dân nguyện, biên bản tổng kết bầu cử và toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác bầu cử chuyển giao về Văn phòng Quốc hội để lưu giữ và bảo quản theo quy định..", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý./.