Ngày 04/8/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài tham dự cuộc họp.

Tách đoạn tuyến TL155 từ cầu Móng Sến đến nút giao đường tránh Quốc lộ 4D thành dự án riêng
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các đại biểu cho ý kiến khách quan, cụ thể để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất và giúp tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 07/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thẩm định liên ngành tiến hành họp, thảo luận, tiếp tục cho ý kiến về sự cần thiết điều chỉnh, quy mô điều chỉnh, nguồn vốn, thời gian, tiến độ Dự án; các điều kiện về trình tự thủ tục theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các đại biểu cho ý kiến khách quan, cụ thể để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất và giúp tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 20/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao (đặc biệt khi một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tại Sa Pa hoàn thành), xóa các điểm đen, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian đi từ Lào Cai đến Sa Pa và ngược lại, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Dự án bao gồm 2 tuyến, trong đó cải tạo tuyến quốc lộ 4D hiện hữu với chiều dài hơn 29 km; xây dựng mới Tỉnh lộ 155 nối Sa Pa với Lào Cai theo hướng song song với quốc lộ 4D với chiều dài hơn 25 km. Quy mô đầu tư, đầu tư xây dựng dự án theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với 02 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.510 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (218-2020) là 1.382 tỷ đồng; giai đoạn 2 (sau năm 2020) là 1.128 tỷ đồng, được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh phạm vi và quy mô đầu tư dự án được đại diện tỉnh Lào Cai cho biết, sẽ giữa nguyên quy mô giai đoạn 1, đầu tư xây dựng mới tỉnh lộ 155 đoạn từ nút giao với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Km13+800, kết nối Quốc lộ 4D tại Km117+500 có chiều dài 13,8 km.

Thứ hai là không thực hiện giai đoạn 2 Dự án, các tuyến gồm: (1) Đoạn tuyến TL155 từ nút giao đường tránh đến Quốc lộ 4D; (2) Các đoạn cắt cua giảm tải, đảm bảo tầm nhìn, thảm tăng cường kết cấu áo đường của Quốc lộ 4D đoạn từ Sa Pa về Lào Cai; (3) Mở rộng 4 làn xe đoạn từ ngã ba Kim Tân đến nút giao thông đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với Quốc lộ 4D; (4) Xây dựng tuyến tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến nút giao đường tránh Quốc lộ 4D với chiều dài khoảng 7,85 km.

Phát biểu tại cuộc họp, về lý do điều chỉnh, ông Nguyễn Trọng Hài cho biết, so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư, đến nay 03 đoạn tuyến thuộc phạm vi Dự án đã được đầu tư xây dựng tại các dự án khác: (1) Dự án đường tránh Quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa; (2) Các đoạn cắt cua giảm tải, đảm bảo tầm nhìn, thảm tăng cường kết cấu áo đường của Quốc lộ 4D đoạn từ Sa Pa về Lào Cai; (3) Đoạn từ ngã ba Kim Tân đến nút giao thông đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với Quốc lộ 4D.

“Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để tách các đoạn tuyến thuộc giai đoạn II ra khỏi phạm vi đầu tư cả Dự án, sẽ tạo cơ sở để tỉnh Lào Cai đầu tư và kêu gọi đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh tự cân đối và các nguốn vốn hợp pháp khác, để hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu du lịch Quốc gia Sa Pa”, ông Hài nêu lý do.

Riêng tuyến tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến nút giao đường tránh Quốc lộ 4D, UBND tỉnh Lào Cai đề xuất tách đoạn tuyến này khỏi phạm vi đầu tư của Dự án thành một dự án đầu tư công độc lập. Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai dự kiến phạm vi đầu tư, quy mô đầu tư, phương án tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật cho đoạn tuyến này (đường cấp IV miền núi, 2 làn xe), nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2022-2024.

“UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai đoạn tuyến tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến nút giao đường tránh Quốc lộ 4D để đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư trên toàn tuyến”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định.

Nguồn vốn đầu tư đoạn tuyến sử dụng vốn ngân sách địa phương đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông nhất tại văn bản số 33/HĐND-TT, ngày 9/3/2022.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với dự thảo và đồng thuận với việc tiến hành trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ bản thống nhất việc tách đoạn tuyến tỉnh lộ 155 đoàn từ cầu Móng Sến đến nút giao đường tránh Quốc lộ 4D ra khỏi phạm vi đầu tư của dự án thành một dự án đầu tư công độc lập. UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư đoạn tuyến này đúng tiến độ, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội; rà soát khối lượng các hạng mục và nội dung xác định việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án, không gây ảnh hưởng tới mục tiêu đầu tư và hiệu quả của Dự án tổng thể, đảm bảo không phát sinh vướng mắc, khó khăn liên quan đến các điều khoản hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư.

Dự án đủ điều kiện áp dụng chuyển tiếp theo quy định Luật PPP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ và cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án là Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị tỉnh Lào Cai thuyết minh rõ hơn lý do điều chỉnh, phương án tài chính sau điều chỉnh và đánh giá sâu hơn về hiệu quả khi đề xuất điều chỉnh; phân tích các yếu tố liên quan đến quốc phòng an ninh, văn hóa du lịch…

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Thứ trưởng Trần Quốc Phương giao Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai hoàn thiện các nội dung để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy; đề nghị tỉnh Lào Cai giải trình, làm rõ hơn, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điều chỉnh để đảm bảo đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điều chỉnh./.