Cụ thể là, trong tháng 03/2020, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 19.154 xe tăng 8% so với tháng 2/2020, song giảm 41% so với tháng 3/2019. Cụ thể, tiêu thụ tại các phân khúc xe như sau: 13.071 xe du lịch, tăng 5% so với tháng trước; 5.711 xe thương mại, tăng 18% và 372 xe chuyên dụng, tăng 12% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.878 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.276 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Nhìn vào tình hình tiêu thụ xe trong tháng 03/2020 cho thấy, sản lượng tiêu thụ xe tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid 19. Với diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, ngành sản xuất và tiêu thụ ô tô sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh này.

Đối với các thành viên VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 03/2020 giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượng xe ô tô du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 26% và xe chuyên dụng tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA tháng 11, 12 năm 2019 và tháng 01, 02, 03/2020

Xét riêng tường thành viên VAMA cho thấy, khá nhiều đơn vị đã có sự tăng trưởng doanh số tốt hơn so với tháng trước, tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2019, thì chỉ duy nhất chỉ có Visuco là tăng trưởng dương (2%), còn lại toàn bộ các thành viên đều giảm. Cụ thể cho từng thành viên như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 5.409 chiếc, chiếm 29,6% thị phần, lần lượt giảm 33% và 5% so với cùng kỳ năm 2019 và tháng 02/2020; Tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 5.143 chiếc, chiếm 28,1% thị phần, giảm 44% so với kỳ kỳ năm 2019 và tăng 10% so với tháng trước; Honda với sản lượng tiêu thụ đạt 1.968 chiếc, chiếm 10,8% thị phần, giảm 27% so với cùng kỳ và tăng 40%; Mitsubishi với sản lượng tiêu thụ đạt 1.779 chiếc, chiếm 9,7% thị phần, giảm 31% so với cùng kỳ và tăng 15% so với tháng trước.../.