Cũng trong tháng 1/2023, có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh thêm 140,4 triệu USD (cùng kỳ năm trước là -7,2 triệu USD). Đây là số liệu được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố.

Tháng 1/2023, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) tháng 1/2023 đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo ngành, thì các nhà đầu tư Việt Nam đã chủ yếu rót vốn vào ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác, với 125 triệu USD; chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư. Ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đứng vị trí thứ hai đạt 1,5 triệu USD; chiếm 1,2%. Tiếp đến là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 140,4 nghìn USD; chiếm 0,1%.

Trong tháng 1/2023 có 3 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hàn Quốc là nước dẫn đầu với 125,1 triệu USD, chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư; Thái Lan 1,5 triệu USD, chiếm 1,2%; Lào 140,4 nghìn USD, chiếm 0,1%.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 534 triệu USD, trong khi con số này của năm 2021 là -367 triệu USD do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giảm gần 1,2 tỷ USD vốn đầu tư của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga./.