Tháng 9 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững
Các bài viết đóng góp cho Hội thảo khoa học tháng 9 cần gửi đến Tạp chí Kinh tế và Dự báo trước ngày 20/8/2022

Từ tầm nhìn quốc gia về tăng trưởng xanh…

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Trên thế giới, tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới. Tại Việt Nam, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020”, định hình con đường tăng trưởng xanh và bền vững cho Đất nước. Năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 là một biến cố lớn của nhân loại, tạo ra khủng hoảng trên diện rộng, làm thay đổi thế giới trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia đánh giá lại các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức cộng đồng về các mối đe dọa nghiêm trọng từ môi trường. Trong bối cảnh này, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết tại COP26, đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ - năm 2050.

Việc thực thi “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Cùng với đó, Chiến lược thúc đẩy quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, nhằm bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới… Đây là những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay của tất cả các bên liên quan trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam.

… đến kết nối với hành động của địa phương và doanh nghiệp

Để góp phần thực thi “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kiến thức cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Các bài nghiên cứu, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm về xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc bình đẳng, bao trùm… sẽ được giới thiệu trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN, cũng như trên ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Tháng 9 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững

Các bài viết và nghiên cứu sẽ tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:

(1) Hiểu biết về tăng trưởng xanh và mô hình tăng trưởng xanh

(2) Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số để tăng trưởng xanh

(3) Các vấn đề về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), Báo cáo bền vững đối với doanh nghiệp

(4) Hiệu quả xã hội từ xanh hóa nền kinh tế, từ phát triển các nguồn năng lượng xanh, tiết kiệm tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ

(5) Nông nghiệp hiện đại với phát triển bền vững

(6) Hành động của địa phương trong thực hiện tăng trưởng xanh

(7) Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường

(8) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

(9) Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh

(10) Đầu tư cho tăng trưởng xanh, tài chính xanh

(11) Mối quan hệ giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị thông minh

(12) Các chủ đề liên quan khác.

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài nghiên cứu và hân hạnh được đón tiếp các Quý vị tham dự Hội thảo tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 9/2022.

Hướng dẫn tham gia viết bài nghiên cứu, đóng góp cho Hội thảo khoa học tháng 9

1. Thời hạn gửi bài

Thời hạn nhận bài: Trước ngày 20 tháng 8 năm 2022

Thông báo kết quả thẩm định bài: Ngày 30 tháng 8 năm 2022

Bài viết tham dự Hội thảo được định dạng Word và gửi thư điện tử tới địa chỉ kinhtedubao@mpi.gov.vn và đồng thời gửi tới kinhtedubao55.mpi@gmail.com; tiêu đề email ghi rõ “Bài gửi Hội thảo khoa học năm 2022”. Tất cả các bài nghiên cứu sẽ được phản biện ẩn danh.

2. Quy định bài viết tham dự Hội thảo

· Tất cả các bài nghiên cứu là kết quả nghiên cứu gốc và chưa được công bố.

· Yêu cầu bài viết phải súc tích, thống nhất giữa nội dung và phương thức nghiên cứu. Độ dài của bài viết tối thiểu 4.000 từ nhưng không vượt quá 6.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo) và phải bao gồm các mục sau:

o Tiêu đề

o Tóm tắt bài viết và từ khoá

o Nội dung bài viết (giới thiệu, đánh giá, nhận định, phương pháp, kết quả, thảo luận, kết luận)

o Tài liệu tham khảo

· Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, sử dụng bộ mã Unicode (Times New Roman, size: 14). Các công thức trình bày trong bài viết phải giữ nguyên định dạng, không chuyển (convert) qua dạng ảnh (picture).

· Trang bìa phải chứa tiêu đề của bài báo, tên các tác giả, địa chỉ liên hệ, chức vụ và đơn vị (viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ) và địa chỉ email.

4. Thông tin liên hệ

Thư ký Hội thảo: TS. Vũ Thanh Nguyên - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tel: + 84 - 24 - 080.44492 Mobile: 0968931652

Email: vunguyenmpi@gmail.com