8 tháng thu đạt hơn 578,2 nghìn tỷ

Đó là con số tính đến 15/8/2015 được Tổng cục Thống kê đưa ra, tức bằng 63,5% dự toán năm. Trong đó: thu nội địa 429,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán; thu từ dầu thô 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58% dự toán.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%;

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 80 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 11,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán; thu tiền sử dụng đất 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,2% dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2015 ước tính đạt 690,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4%);

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 477,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ 100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước tính đạt 20.364 tỷ đồng, bao gồm: vốn Trung ương 3.968 tỷ đồng; vốn địa phương 16.396 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể:

- Vốn trung ương quản lý đạt 26 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước

- Vốn địa phương quản lý đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 73699 tỷ đồng, bằng 60,8% và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 26632 tỷ đồng, bằng 71,2% và tăng 2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6188 tỷ đồng, bằng 91,3% và giảm 1,1%.

Dầu thô giảm, thu ngân sách khó lường

Thu ngân sách trong năm nay dự báo sẽ còn tiếp tục căng thẳng, khi mà giá dầu thô liên tiếp giảm trong những ngày gần đây. Hôm qua, Venezuela đã tuyên bố sẵn sàng bán "phá giá" với 30 USD/thùng để củng cố thị phần. Nếu mức giá dầu thô xuống mức này thì thu ngân sách sẽ bị động rất lớn.

Những ngày đầu năm 2015, khi giá dầu thô sụt giảm có lúc về dưới mức 50USD/thùng đe dọa lớn đến dự toán thu ngân sách nhà nước, Quốc hội đã thông qua phương án thu ngân sách ở mức giá dầu thô là 100 USD/thùng.

Theo tính toán, nếu giá dầu thô giảm 1 USD/thùng thì chỉ riêng thu ngân sách từ dầu thô đã giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, ngoài ra còn tác động làm giảm thu từ khâu chế biến dầu, khí trong nước và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đối với xăng dầu.

Trong một động thái khác, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho năm 2015 và triển khai nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2016, tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước tạm ứng hoặc cho ngân sách Nhà nước vay khoảng 30 nghìn tỷ đồng, trình cấp có thẩm quyền cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dưới 5 năm cho đầu tư phát triển và đảo nợ.

Với nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015, như: tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra, rà soát chi phí của doanh nghiệp…/.